Mobilność osób z niepełnosprawnością

 Mobilność osób z niepełnosprawnością

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie informuję o uruchomieniu przez

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych programu:

 „Mobilność osób z niepełnosprawnością”

 

Program skierowany jest do osób niepełnosprawnych które:

 • nie mogą poruszać się bez użycia wózka inwalidzkiego i posiadają orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji;
 • posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • oświadczą, że nie sprzedadzą auta przez 5 lat.

 

Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi:

 1. dla samochodu (nowego lub używanego) dostosowanego do prowadzenia przez osobę z niepełnosprawnością:
 • do 150.000,00 zł – 80% ceny samochodu
 • nadwyżka między 150.000,00 zł – 250.000,00 zł – 50%
 • nadwyżka między 250.000,00 zł – 300.000,00 zł – 30%
 1. dla samochodu dostosowanego (nowego lub używanego) do przewozu pasażera będącego osobą z niepełnosprawnością:
 • do 130.000,00 zł – 85% ceny samochodu
 • nadwyżka między 130.000,00 – 200.000,00 zł – 50%
 • nadwyżka między 200.000,00 zł – 230.000,00 zł – 30%

 

Składanie wniosków odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW): https://sow.pfron.org.pl/ w następujących terminach:

 

1 marca – 31 marca 2023 r.

30 czerwca – 31 lipca 2023 r.

29 września – 31 października 2023 r.

 

Szczegółowe informacje są dostępne pod adresem

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/samodzielnosc-aktywnosc-mobilnosc-mobilnosc-osob-z-niepelnosprawnoscia/

Program realizuje

Podkarpacki Odział Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 1. Rejtana 10, 35-310 Rzeszów

Telefon kontaktowy: 17 2839300