Dołącz do nas

Wszystkich, którzy chcą nieść bezinteresowną pomoc, zachęcamy do nawiązania współpracy w ramach organizowanego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie wolontariatu.

Nabór osób chętnych do podjęcia pracy wolontariackiej odbywa się stałe w siedzibie PCPR w Rzeszowie, ul. L. Siemieńskiego 18A, pokój 209.

Koordynator wolontariatu odpowie na wszystkie Państwa pytania.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości nawiązania współpracy oraz kontakt z właściwą osobą znajdują się w zakładce CHCĘ POMÓC.

Plakat promujący wolontariat