Broszura informacyjna ORPZ

Przekazujemy do Państwa dyspozycji broszurę opracowaną przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie.

Broszura informacyjna dotycząca rodzicielstwa zastępczego, pod hasłem “Rodzic na zastępstwo…” jest zbiorem podstawowych informacji przeznaczonych dla osób zainteresowanych funkcjonowaniem lub utworzeniem rodziny zastępczej/rodzinnego domu dziecka.

Bieżąca edyzcja broszury wzbogacona została o teksty napisane przez rodziców zastępczych. Są one autentycznym i wartościowym świadectwem osób, które swoje życie związały z wychowaniem dzieci trwale lub czasowo pozbawionych opieki ze strony biologicznych rodziców.

Przekaz zawarty w broszurze wieńczy “APEL TWOJEGO DZIECKA” inspirowany tekstami Janusza Korczaka, opublikowany w Polsce przez Katedrę Psychologii Rozwojowej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Broszura w formacie PDF znajduje się poniżej do pobrania.

 

Broszura PCPR w Rzeszowie Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej