DPS w Chmielniku

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W CHMIELNIKU

Nazwa statutowa: Dom Pomocy Społecznej im. Św. Ojca Pio

Adres: 36-017 Chmielnik 4

Podmiot prowadzący: Caritas Diecezji Rzeszowskiej

Typ Domu: dla osób w podeszłym wieku oraz osób niepełnosprawnych fizycznie

Liczba miejsc: 73/17

Dyrektor: S. Weronika Reichert

Dom położony jest 12 km od Rzeszowa, w Dolinie Strugu, wśród malowniczego krajobrazu niewysokich wzniesień i lasów. Dom Pomocy Społecznej im. Św. Ojca Pio w Chmielniku istnieje od roku 1992 i został utworzony jako Gminny Dom Pomocy Społecznej dla osób starszych. Po rozbudowie, we wrześniu 2002 roku, władze gminy przekazały Dom Caritas Diecezji Rzeszowskiej, z którą powiat rzeszowski w roku 2003 podpisał umowę na prowadzenie. Do współpracy zostały zaproszone siostry zakonne ze Zgromadzenia Sióstr Felicjanek Prowincji Przemyskiej.

Podstawowym celem placówki jest zapewnienie warunków bezpiecznego i godnego życia, a także zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych, zdrowotnych, opiekuńczych, religijnych i społecznych. Bliskość miejscowego Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej oraz opieka duszpasterska zapewniają mieszkańcom własny rozwój duchowy, a także okazję do bezpośredniego uczestniczenia w życiu religijnym parafii.

Mieszkańcy DPS korzystają z różnorodnych zajęć terapeutycznych, np. krawieckich, plastyczno-technicznych oraz muzycznych. Dom organizuje imprezy kulturalno-oświatowe, np. wycieczki, pielgrzymki oraz sportowe i artystyczne zgodnie z zainteresowaniami mieszkańców.

Dom zapewnia mieszkańcom komfortowe pokoje 1 i 2 osobowe z łazienkami, sale do terapii i rehabilitacji oraz kaplicę.

https://pcpr.powiat.rzeszowski.pl/dps-w-chmielniku-2/attachment/pokoj-terapeutyczny-w-dps-w-chmielniku-2/