Ważne informacje

Kryteria  dochodowe z pomocy społecznej (od dnia 1 października 2018 r.)

W Dzienniku Ustaw z dnia 13 lipca 2018 r., poz. 1358 opublikowane zostało rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Nowe kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej to:

  • dla osoby samotnie gospodarującej – w wysokości 701 zł
  • dla osoby w rodzinie – w wysokości 528 zł.