Ważne informacje

Kryteria dochodowe z pomocy społecznej (od dnia 1 stycznia 2022 r.)

W Dzienniku Ustaw z dnia 14 lipca 2021 r., poz. 1296 opublikowane zostało rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Nowe kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej to:

  • dla osoby samotnie gospodarującej – w wysokości 776 zł
  • dla osoby w rodzinie – w wysokości 600 zł.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej