INFORMACJA O WOLNYCH MIEJSCACH W DOMACH POMOCY SPOŁECZNEJ

Dla większości z nas przychodzi czas na zapewnienie opieki najbliższym – chorym lub niepełnosprawnym; i wybór miejsca, w którym życie zachowa dobry smak, a jednocześnie będzie toczyć się w rytmie dostosowanym do potrzeb osoby wymagającej troskliwej opieki w przyjaznym otoczeniu.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie informuje, iż posiada wolne miejsca w Domach Pomocy Społecznej o charakterze ponadgminnym. Domy zapewniają pomoc, wsparcie, aktywizację i rehabilitację osobom w starszych wieku, którzy nie mogą jej otrzymać w miejscu zamieszkania.

Domy pomocy społecznej świadczą, na poziomie obowiązującego standardu, osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające, edukacyjne w formach i zakresie wynikających indywidualnych potrzeb.

 

Siedziba i adres DPS

Podmiot prowadzący DPS

Typ Domu

Liczba miejsc w DPS

1

2

3

4

Dom Pomocy Społecznej

ul. Rzeszowska 7

36-051 Górno

Podmiot prowadzący – Powiat Rzeszowski

Dla osób przewlekle psychicznie chorych

238

Dom Pomocy Społecznej   w Łące,

36-004 Łąka 260

Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim

(ul. Okrężna 33, 05-827 Grodzisk Mazowiecki)

1)       dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie

2)       dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie

Ogółem: 85

1)       24

2)       61

Domu Spokojnej Starości im. Św. Jana z Dukli   w Kąkolówce

Kąkolówka 468

36-030 Błażowa

Caritas Archidiecezji Przemyskiej

Ul. Kapitulna 1,

37-100 Przemyśl

1)       dla osób w podeszłym wieku

2)       dla osób niepełnosprawnych fizycznie

Ogółem: 61

1)       41

2)       20

Dom Pogodnej Starości im. św. Brata Alberta

ul. Ks. Józefa Ożoga 12a,

36-065 Dynów

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Dynowskie

1)       dla osób w podeszłym wieku,

2)       dla osób przewlekle somatycznie chorych

Ogółem: 73

1)       50

2)       23

Dom Pomocy Społecznej  im Św. Ojca Pio

w Chmielniku

36-016 Chmielnik 4

Caritas Diecezji Rzeszowskiej

1)       dla osób  w podeszłym wieku

2)       dla  niepełnosprawnych fizycznie

Ogółem: 90

1)       73

2)       17

 

Zgodnie z STAROSTY RZESZOWSKIEGO z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej w Powiecie Rzeszowskim w roku 2022 średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej w Powiecie Rzeszowskim w roku 2022 wynosi :

  1. Dom Pomocy Społecznej w Górnie – 4.870,52 zł
  2. Dom Pomocy Społecznej w Łące – 4.227,29 zł
  3. Dom Pomocy Społecznej w Dynowie – 3.810,00 zł
  4. Dom Pomocy Społecznej w Kąkolówce – 3.620,00 zł
  5. Dom Pomocy Społecznej w Chmielniku – 3.900,00 zł

 

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie,

ul. S. Batorego 9, 35-005 Rzeszów tel. (17) 859 – 48 – 23 w. 4, 519 – 585 – 761

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

DO KONTAKTU