INFORMACJA O WOLNYCH MIEJSCACH W DOMACH POMOCY SPOŁECZNEJ

Dla większości z nas przychodzi czas na zapewnienie opieki najbliższym – chorym lub niepełnosprawnym; i wybór miejsca, w którym życie zachowa dobry smak,
a jednocześnie będzie toczyć się w rytmie dostosowanym do potrzeb osoby wymagającej troskliwej opieki w przyjaznym otoczeniu.

 

INFORMACJA O WOLNYCH MIEJSCACH W DOMACH POMOCY

SPOŁECZNEJ NA TERENIE POWIATU RZESZOWSKIEGO

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie informuje, iż posiada wolne miejsca w Domach Pomocy Społecznej o charakterze ponadgminnym. Domy zapewniają pomoc, wsparcie, aktywizację i rehabilitację osobom w starszych wieku, chorym i niepełnosprawnym którzy nie mogą jej otrzymać w miejscu zamieszkania.

 Domy pomocy społecznej świadczą, na poziomie obowiązującego standardu, osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające, edukacyjne w formach i zakresie wynikających indywidualnych potrzeb.

  1. DPS w Górnie – prowadzony przez powiat rzeszowski: przeznaczony dla przewlekle psychicznie chorych 238 miejsc,
  2. DPS w Dynowie prowadzony przez Towarzystwo im. Św. Brata Alberta- Koło Dynowskie: przeznaczony dla osób w podeszłym wieku oraz dla osób przewlekle somatycznie chorych: 73 miejsca,
  3. DPS w Łące – prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej w Grodzisku Mazowieckim: przeznaczony dla dzieci i młodzieży żeńskiej niepełnosprawnej intelektualnie: 85 miejsc,
  4. DPS w Kąkolówce – prowadzony przez Caritas i Archidiecezji Przemyskiej przeznaczony dla osób w podeszłym wieku: oraz  dla osób niepełnosprawnych fizycznie: 61 miejsc,
  5. DPS w Chmielniku  – prowadzony przez Caritas Diecezji Rzeszowskiej przeznaczony dla osób w podeszłym wieku oraz dla osób niepełnosprawnych fizycznie: 60 miejsc.

 

Zgodnie z zarządzeniem nr II / 4 /2023 Starosty  Rzeszowskiego z dnia14.02.2023 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca

w domach pomocy społecznej w Powiecie Rzeszowskim, średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej

w Powiecie Rzeszowskim w roku 2023 wynosi :

  1. Dom Pomocy Społecznej w Górnie  5.873,14 zł
  2. Dom Pomocy Społecznej w Łące  5.040,24 zł
  3. Dom Pomocy Społecznej w Dynowie  4.300,00 zł
  4. Dom Pomocy Społecznej w Kąkolówce  4.100,00 zł
  5. Dom Pomocy Społecznej w Chmielniku  4.350,00 zł

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie, ul. S. Batorego 9, 35-005 Rzeszów
tel. (17) 859 – 48 – 23 w. 4, 519 – 585 – 761

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY  DO KONTAKTU

 

[