DPS w Łące

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁĄCE

Nazwa statutowa: Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci

Adres: 36-004 Łąka 260

Podmiot prowadzący: Zgromadzenie sióstr Opatrzności Bożej

Typ Domu: dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie (dziewcząt) oraz dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie (kobiet)

Liczba miejsc: 80/5

Dyrektor: S. Alicja Partyka

Dom położony jest na dwunastohektarowym terenie parkowym, zlokalizowany w zabytkowym pałacyku rodziny Potockich, o ponad 400 letniej historii. Pałacyk został przekazany przez ostatnich właścicieli w 1860 roku Zgromadzeniu Sióstr Opatrzności Bożej celem utworzenia sierocińca. Sierociniec w roku 1954 został przekształcony w Dom Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży żeńskiej niepełnosprawnej intelektualnie.

Personel stanowią osoby zakonne oraz świeckie. Budynek przystosowany jest również dla osób niepełnosprawnych fizycznie. Dom zapewnia swoim mieszankom nowoczesne formy rehabilitacji (m in. hipoterapię, salę „doświadczeń świata” oraz hydromasaże, ćwiczenia na przyrządach, laseroterapię, dogoterapię, hipoterapię oraz opiekę duchową i rozrywkę. Ponadto podopieczne mają organizowane zajęcia edukacyjne w ramach szkoły życia oraz w zespołach rewalidacyjnych dla wychowanek głęboko upośledzonych.

Wychowanki uczestniczą w zajęciach grupowych terapii zajęciowe, m in. muzykoterapii, socjoterapii, logopedii, zajęciach świetlicowych, ergoterapii, biblioterapii, zajęciach teatralnych, kulinarnych, gimnastyce grypowej, katechezach.

Dom organizuje również zajęcia kulturalno- oświatowe, np. wycieczki, pielgrzymki, spotkania integracyjne z młodzieżą szkolną oraz imprezy okolicznościowe. Na terenie domu pomocy znajduje się park ze stawami służący jako teren rekreacyjny.