Wyrównywanie różnic między regionami

Program wyrównywania różnic między regionami III

Starosta Rzeszowski informuje o możliwości składania projektów w ramach “Programu wyrównywania różnic między regionami III” o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

O dofinansowanie w ramach Obszaru B na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania mogą ubiegać się gminy, powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy;

O dofinansowanie w ramach obszaru D na likwidację barier transportowych mogą ubiegać się:
– placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego (szczebla gminnego, powiatowego, wojewódzkiego),
– jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej
– gminy, które dowożą osoby z niepełnosprawnościami do znajdujących się poza ich terenem placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Szczegóły dotyczące programu na bieżący rok oraz wnioski do pobrania są dostępne na BIP TUTAJ.

Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych