Formy wsparcia

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Górnie oferuje bezpłatne wsparcie w postaci możliwości skorzystania z konsultacji ze specjalistami dla mieszkańców z powiatu rzeszowskiego:

 • konsultacje psychologiczne pełnione są w każda środę w godzinach 13:00 – 18:00 w OIK w Górnie. Terminy konsultacji ustalane są po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z pracownikiem OIK. Pomoc można uzyskać m.in. w zakresie: przemocy, myśli samobójczych, żałoby, problemów psychicznych, problemów emocjonalnych, trudności wychowawczych, problemów oraz konfliktów małżeńskich,
 • konsultacje prawne pełnione są każdy wtorek i środę w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie. Terminy konsultacji ustalane są po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z pracownikiem OIK. Pomoc można uzyskać w zakresie spraw rodzinnych i opiekuńczych,
 • konsultacje z mediatorem pełnione są 2 razy w miesiącu w OIK w Górnie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Mediacje dotyczą spraw rozwodowych, rodzinnych i małżeńskich,
 • konsultacje ze specjalistą pracy z rodziną pełnione są 2 razy w miesiącu w OIK w Górnie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Dotyczą: poradnictwa rodzinnego, udzielania wsparcia w rozwiązywaniu problemów funkcjonowania rodziny, udzielania wsparcia w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, wsparcia dla małoletnich rodziców, samotnych matek,
 • konsultacje z pracownikiem socjalnym pełnione są 2 razy w miesiącu w OIK w Górnie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Pracownik socjalny udziela informacji o przysługujących świadczeniach, pomaga w przygotowaniu pism urzędowych oraz kompletowaniu dokumentów potrzebnych do uzyskania odpowiednich świadczeń, pomaga w uzyskaniu poradnictwa specjalistycznego oraz pomocy z właściwych instytucji państwowych, samorządowych i organizacje pozarządowe, a także ustala wspólnie z osobą lub rodziną plan działania celem przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej.

Mieszkańcy powiatu mogą także korzystać z takich form wsparcia, jak:

 1. Grupa wsparcia “Orchidea”Oferta skierowana jest do kobiet, które w swoim życiu doznały jakiejkolwiek formy przemocy ze strony najbliższych oraz tych, które potrzebują wsparcia w prawidłowym budowaniu swojego życia rodzinnego.Ulotka grupy wsparcia Orchidea

  Kobiety uczestnicząc w spotkaniach będą miały możliwość rozmowy o swoich problemach, uczuciach i emocjach z nim związanych, z innymi osobami dotkniętymi podobnym problemem. Opowiedzenie innym o aktualnej trudnej sytuacji i wysłuchanie osób z podobnymi doświadczeniami, pomoże uzyskać oparcie oraz poczucie, że nie jest się samemu ze swoimi kłopotami. Wsparcie uzyskane podczas spotkań, możliwość uwolnienia ciężaru emocji i bólu, ułatwi radzenie sobie w trudnych sytuacjach z jakimi borykają się uczestniczki.

  Spotkania Grupy Wsparcia „Orchidea” odbywają się raz w miesiącu w dniu uzgodnionym wcześniej z uczestniczkami, zawsze o godzinie 15:30 w Ośrodku interwencji Kryzysowej w Górnie.

  Udział w spotkaniach Grupy Wsparcia jest całkowicie bezpłatny.

 2. Studencka Grupa Wsparcia

  Spotkania grupy skierowane są do studentów i będą miały za zadanie m.in. wspieranie jej uczestników w problemach życia codziennego, a także będą stanowiły alternatywę dla poczucia osamotnienia, lęku, bezradności.

  STUDENCKA GRUPA WSPARCIA ma charakter otwarty, a jej spotkania są całkowicie bezpłatne.

  Spotkania grupy będę odbywać się w Górnie i w Rzeszowie.

  Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem: 518-736-839 lub pod adresem
  oik@powiat.rzeszow.pl

 3. Plakat Studenckiej Grupy WsparciaKlub dla Rodzica i Dziecka

Celem Klubu jest stworzenie miejsca spotkań dla rodziców (opiekunów) z dziećmi. Miejsca, do którego będzie można przyjść ze swoją pociechą i spotkać się z innymi rodzicami, podzielić się swoimi radościami, ale i poszukać wsparcia, kiedy pojawiają się problemy. Ponadto spotkania umożliwiają zdobycie lub rozszerzenie wiedzy z zakresu opieki nad dzieckiem, prawidłowych metod wychowawczych, wpływu przemocy w rodzinie na rozwój dziecka, a także umożliwią rodzicom odkrywanie nowych pasji i zainteresowań oraz poznanie nowych form spędzania wolnego czasu z dzieckiem.

Informacje dotyczące spotkań Klubu udzielane są w siedzibie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Górnie przy ulicy Rzeszowskiej 5 (pawilon nr 7) oraz pod numerem telefonu 518 736 839.

Plakat    4.  pomoc wolontariuszy

Wolontariat to DOBROWOLNA, BEZPŁATNA, ŚWIADOMA działalność na rzecz innych wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.

Zadania Wolontariuszy w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Górnie:

 • pomoc i wsparcie rodzinom znajdujących się w sytuacji kryzysowej,
 • pomoc w nauce dzieciom Klientów korzystających z pomocy OIK,
 • organizacja czasu wolnego dzieciom i osobom dorosłym, które korzystają z pomocy OIK,
 • pomoc w przygotowaniu spotkań grup wsparcia.

„Masz oczy, masz ręce cóż jeszcze trzeba Ci więcej? Masz głowę, masz serce tyle potrzeba, by komuś uchylić nieba.”

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Górnie przy ulicy Rzeszowskiej 5 (pawilon nr 7) lub pod numerem telefonu 518 736 839.