Piecza zastępcza

Plakat PCPR w Rzeszowie Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej