Interwencja kryzysowa

Interwencja kryzysowa

Człowiek w trakcje swojego życia narażony jest na wiele sytuacji stresujących, które związane są z tempem życia, problemami dnia codziennego, zdrowiem, zapewnieniem bytu rodzinie, utrzymaniem pracy, doświadczaniem przemocy, w tym przemocy w rodzinie itp.  Sytuacje stresujące często stając się bardzo dotkliwe i przeszkadzają w prawidłowym funkcjonowaniu. Jeżeli jednostkę ogarnia nadmierny stres i zmęczenie staje się niezdolna do normalnego funkcjonowania wówczas prowadzi to do powstawania rożnego rodzaju kryzysów.

Kryzys jest odczuwaniem lub doświadczeniem wydarzenia bądź sytuacji jako trudności nie do rozwiązania, naruszającej mechanizmy radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, wyczerpującej zasoby wytrzymałości.

Jeżeli osoba lub rodzina nie radzi sobie w kryzysie i nie otrzyma wsparcia może doświadczyć poważnych zaburzeń w prawidłowym funkcjonowaniu. Wówczas niezbędne jest dostarczenie szybkiego i silnego wsparcia o charakterze interwencyjnym mającego na celu zapobieganie nieodwracalnym zmianom psychicznym oraz utrwalaniu się trudnej sytuacji życiowej.

Interwencja kryzysowa jest to zespół działań podejmowanych przez specjalistów z wielu dziedzin, które zmierzają do odzyskania przez osobę i rodzinę zmagającą się z kryzysem zdolności do samodzielnego go pokonania. Ma charakter natychmiastowej pomocy psychologicznej, w razie konieczności pomocy socjalnej i prawnej, a w uzasadnionych sytuacjach schronienia do 3 miesięcy. Interwencją kryzysową obejmuje się osoby i rodziny bez względu na dochód.

Na głębokość i czas trwania reakcji kryzysowej decydujący wpływ ma istnienie systemu społecznego wsparcia, który stanowią min. instytucje powołane do przychodzenia z pomocą osobom i rodzinom w sytuacji kryzysowej, znajdującym się w zagrożeniu życia czy zdrowia. Przykładem takich instytucji są ochrona zdrowia, hospicja, Policja, niektóre stowarzyszenia, instytucje pomocy społecznej, a szczególnie Ośrodki Interwencji Kryzysowej.

Ośrodki te świadczą usługi z zakresu interwencji kryzysowej, zapewniają  całodobową dostępność. Dysponują zapleczem mieszkaniowym, sanitarnym i kuchennym jak również pomieszczeniami do organizowania spotkań grupowych i indywidualnych oraz  miejscem dla oczekujących na konsultacje. Ważnym kryterium jest zagwarantowanie bezpieczeństwa klientów i pracowników. Działania podejmowane w zakresie interwencji kryzysowej cechuje szacunek dla woli i praw osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej w wyniku przemocy w rodzinie, zdarzenia losowego lub trudnych przeżyć osobistych.

Nikt nie zasługuje na bicie, krzywdzenie, maltretowanie bez względu na to, co zrobił czy powiedział. Nikt nie ma prawa znęcać się, poniżać innych. Jeżeli jesteś osobą zmagającą się z problemami związanymi z przeżywaniem rożnego rodzaju kryzysów lub trudnościami życiowymi możesz zwrócić się do OIK w Górnie, który jest głównym realizatorem zadań z zakresu interwencji kryzysowej w powiecie rzeszowskim. W sytuacjach zagrożenia życia bądź zdrowia schronienie można znaleźć w hostelu Ośrodka.

Pomoc możesz uzyskać osobiście, e- mailowo lub telefonicznie.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Górnie

ul. Rzeszowska 5 (pawilon 7)

36-051 Górno

www.pcpr.powiat.rzeszowski.pl

oik@powiat.rzeszow.pl

tel. kontaktowy 518 736 839

tel. interwencyjny   453  -070 – 376   czynny całą dobę

 

Wsparcie w ramach interwencji kryzysowej można uzyskać również w PCPR w Rzeszowie, gdzie funkcjonuje Zespół poradnictwa specjalistycznego i interwencji kryzysowej.  Pomoc jest skierowana do osób i rodzin, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych oraz dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. Poradnictwo specjalistyczne udzielane jest po uprzednim umówieniu się telefonicznym lub osobistym.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie

ul. L. Siemieńskiego 18A

35-234 Rzeszów

tel. kontaktowy 17 85948 23

www.pcpr.powiat.rzeszowski.pl

pcpr@powiat.rzeszow.pl

Osoba

Forma wsparcia

Nr kontaktowy

Aldona Filiciak

Pedagog

Kompetencje wychowawcze

Doradztwo zawodowe

Mediacje

519-586-129

Joanna Kiszka

Psycholog

Interwencja Kryzysowa

573-132-924

Joanna Graboń

Psychoterapeuta/Psycholog

Psychoterapia indywidualna młodzieży i dorosłych

Terapia par/rodzin

519-585-636

Michalina Czajkowska – Trąd

Psycholog/Psychoterapeuta

Terapia i diagnoza dzieci

573-132-924

Elżbieta Gruca – Bielenda

Psycholog Wsparcie i terapia psychologiczna

573-132-924

Monika Gęślak

Pracownik Socjalny

Poradnictwo rodzinne Poradnictwo socjalne skupione na rodzinie

519-585-761

Aleksandra Koszarska


Pracownik socjalny

Poradnictwo dla osób niepełnosprawnych Poradnictwo socjalne skupione na rodzinie z dzieckiem/osobą z niepełnosprawnością

519-585-427

aleksandra.koszarska@powiat.rzeszow.pl

Maria Abramowicz

Adwokat

Poradnictwo z zakresu prawa rodzinnego

 519-585-761

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

ul. Rzeszowska 5

pawilon 7

36-051 Górno

Wsparcie w kryzysie

Interwencja kryzysowa
Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne

885-696-640

518-736-839

Dom dla matek z małoletnimi dziećmi
i kobiet w ciąży

ul. Rzeszowska 5

pawilon 8
36-051 Górno

Wsparcie w kryzysie
Poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne oraz terapeutyczne

451-166-830
451-166-829