Powiatowy Zespół - informacje i druki

Lista druków/wniosków do pobrania:

  1. Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
  2. Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności,
  3. Zaświadczenie o stanie zdrowia dla potrzeb Powiatowego Zespołu,
  4. Wniosek o wydanie legitymacji
  5. Wniosek o wydanie karty parkingowej
  6. KLAUZULA informacyjna RODO do wniosku o wydanie karty parkingowej

 

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rzeszowie wydaje orzeczenia dla mieszkańców Powiatu Rzeszowskiego, a także:

– dla osób bezdomnych przebywających na terenie Powiatu Rzeszowskiego,

– dla osób przebywające na terenie Powiatu Rzeszowskiego , tj. poza miejscem stałego pobytu ponad dwa miesiące ze względów zdrowotnych lub rodzinnych,

– dla osób przebywających w działających na terenie Powiatu Rzeszowskiego domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej;

 

Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności funkcjonuje przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie, ul. Batorego 9. Kancelaria PCPR obsługuje także Powiatowy Zespół.

 

Posiedzenia składów orzekających odbywają się w Rzeszowie na ul. Batorego 9, pok. 213-225 (I piętro).

 

W skład Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności wchodzą:

Przewodniczący Powiatowego Zespołu – Mariusz Szpunar,

Sekretarz – Izabela Kuter-Pelc;

 Członkowie zespołu: – lekarze specjaliści,

psychologowie,

pedagodzy,

doradcy zawodowi,

pracownicy socjalni;

 

Godziny pracy zespołu – od poniedziałku do piątku – godz. 7:30 – 15:30,

Telefony: (17) 859 – 48 – 23 wew. 3 (a następnie 1 lub 2) lub odpowiednio 519 – 586 – 021.

 

Zespół nie wypłaca świadczeń finansowych.

Orzeczenie jest dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność. Przysługujące osobie niepełnosprawnej świadczenia oraz ulgi i uprawnienia uzależnione są od orzeczonej niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, a w niektórych przypadkach również od kodu schorzenia lub szczegółowego wskazania znajdującego się na orzeczeniu. Otrzymane w Zespole orzeczenie należy przedłożyć we właściwej instytucji, przyznającej świadczenia lub ulgi.