Poradnictwo specjalistyczne - pomoc prawna, wsparcie psychologiczne i socjalne

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie informuje o ofercie usług wsparcia w zakresie poradnictwa specjalistycznego. Pomoc jest skierowana do osób i rodzin z terenu powiatu rzeszowskiego, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych oraz dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. Poradnictwo specjalistyczne udzielane jest po uprzednim umówieniu się telefonicznym lub osobistym.

Dzień

Osoba

Forma wsparcia

Nr kontaktowy

Poniedziałek
7.30-15.30

Aldona Filiciak

Pedagog

Kompetencje wychowawcze

Doradztwo zawodowe

Mediacje

519-586-129

Wtorek

7.30-15.30

Joanna Kiszka

Psycholog

Interwencja Kryzysowa

519-585-636

Poniedziałek - Piątek 

7.00-15.00


On-line – terminy i godziny ustalane indywidulanie

Joanna Graboń

Psychoterapeuta/Pedagog

Psychoterapia indywidualna młodzieży i dorosłych

Terapia par/rodzin

519-585-636

Czwartek

9.00-17.00

Piątek

7.30-15.30

Michalina Czajkowska – Trąd

Psycholog/Psychoterapeuta

Terapia i diagnoza dzieci

573-132-924

Środa 11.00-14.00

Piątek

8.00 – 12.00

Elżbieta Gruca – Bielenda

Psycholog Wsparcie i terapia psychologiczna

573-132-924

Poniedziałek – Piątek
7.30 – 15.30

Monika Gęślak  Pracownik socjalny

Poradnictwo rodzinne Poradnictwo socjalne skupione na rodzinie

519-585-761

Środa

7.30 – 11.00

Aleksandra Koszarska    Pracownik socjalny

Poradnictwo dla osób niepełnosprawnych Poradnictwo socjalne skupione na rodzinie z dzieckiem/osobą z niepełnosprawnością

519-585-427

aleksandra.koszarska@powiat.rzeszow.pl

Poniedziałek – Niedziela

- całodobowo

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

ul. Rzeszowska 5

36-051 Górno

Wsparcie w kryzysie Interwencja kryzysowa

Poradnictwo psychologiczno - pedagogiczne

885-696-640

518-736-839

Wtorek 12.00-17:00

Środa

8.00-11:00

Adwokat 

Maria Abramowicz

Poradnictwo z zakresu prawa rodzinnego

 519-585-761

Ośrodek Interwencji Kryzysowej
36 – 051 Górno, ul. Rzeszowska 5 (pawilon nr 7)
Nr tel. 518 -736 – 839
885 – 696 – 640 (interwencyjny)

Prawnik udziela poradnictwa w PCPR przy ul. Batorego 9, 35-005 Rzeszów we wtorki w godzinach 12.00 – 17.00 oraz w środy w godzinach 8.00 – 11.00.

Formy wsparcia i pomocy:

  • udzielanie informacji o obowiązujących przepisach w  zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego.

Psycholog udziela pomocy w środy w godzinach 13.00 – 18.00.

Formy wsparcia i pomocy:

  • pomoc w zakresie: przemocy, myśli samobójczych, żałoby, problemów psychicznych, problemów emocjonalnych, trudności wychowawczych, problemów oraz konfliktów małżeńskich, interwencji w kryzysie.

 

Pracownicy socjalni udzielają pomocy siedem dni w tygodniu w godzinach pracy OIK.

Formy wsparcia i pomocy:

  • obejmuje m.in. informowanie o uprawnieniach do świadczeń systemu zabezpieczenia społecznego, przedstawianie oferty wsparcia realizowanej przez instytucje i organizacje pozarządowe na terenie Powiatu Rzeszowskiego,
  • działania o charakterze pracy socjalnej.

Specjaliści pracy z rodziną udzielają wsparcia siedem dni w tygodniu w godzinach pracy OIK.

Formy wsparcia i pomocy:

  • poradnictwo rodzinne z elementami mediacji w rodzinie,
    udzielanie wsparcia w rozwiązywaniu problemów funkcjonowania rodziny, udzielanie wsparcia w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, wsparcie dla małoletnich rodziców, samotnych matek.

Poradnictwo specjalistyczne udzielane jest po uprzednim umówieniu się telefonicznym bądź osobistym.