Poradnictwo specjalistyczne - pomoc prawna, wsparcie psychologiczne i socjalne

poradnictwo specjalistyczne Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie informuje o ofercie usług wsparcia w zakresie poradnictwa specjalistycznego. Pomoc jest skierowana do osób i rodzin z terenu powiatu rzeszowskiego, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych oraz dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. Poradnictwo specjalistyczne udzielane jest po uprzednim umówieniu się telefonicznym lub osobistym.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie

Zespół poradnictwa specjalistycznego i interwencji kryzysowej

Osoba

Forma wsparcia

Nr kontaktowy

Aldona Filiciak

Pedagog

Kompetencje wychowawcze indywidualne i grupowe

Doradztwo zawodowe

Mediacje

453-068-804

Joanna Kiszka

Psycholog

Interwencja kryzysowa

519-132-924

Joanna Graboń

Psycholog/Psychoterapeuta

Psychoterapia indywidualna młodzieży
i dorosłych

Terapia par/rodzin

573-585-636

Elżbieta Gruca – Bielenda

Psycholog

Wsparcie i terapia psychologiczna

573-132-924

Monika Gęślak

Pracownik socjalny

Poradnictwo rodzinne

Poradnictwo socjalne skupione
na rodzinie

519-586-129

Aleksandra Koszarska

Pracownik socjalny

Poradnictwo dla osób niepełnosprawnych

Poradnictwo socjalne skupione na rodzinie z dzieckiem/osobą z niepełnosprawnością

519-585-761

aleksandra.koszarska@powiat.rzeszow.pl

Maria Abramowicz

Adwokat Poradnictwo z zakresu prawa rodzinnego

519-585-761

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

ul. Rzeszowska 5 pawilon 7

36-051 Górno

Wsparcie w kryzysie

Interwencja kryzysowa

Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne

453-070-376

518-736-839

Dom dla matek z małoletnimi dziećmi
i kobiet w ciąży ul. Rzeszowska 5 pawilon 8 36-051 Górno

Wsparcie w kryzysie

Poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne oraz terapeutyczne

451-166-830

451-166-829

 
Poradnictwo specjalistyczne udzielane jest po uprzednim umówieniu się telefonicznym bądź osobistym.
 
 
 

Poradnictwo specjalistyczne udzielane jest po uprzednim umówieniu się telefonicznym bądź osobistym.

UWAGA!

W związku z trwającymi na Ukrainie działaniami wojennymi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie uruchamia wsparcie skierowane do mieszkańców powiatu rzeszowskiego, u których pojawiają się trudności emocjonalne w związku z zaistniałą sytuacją, czują strach przed zagrożeniem lub są emocjonalnie przeciążone. Pomoc jest udzielana w języku polskim.

Godziny działania telefonów:

 

Nr telefonu: 519 585 636

Poniedziałek 8.00 – 20.00

Wtorek 8.00 – 20.00

Środa 8.00 – 20.00

Czwartek 8.00 – 20.00

Piątek 8.00 – 20.00

Nr telefonu: 573 132 924

Poniedziałek 12.00-15.30

Wtorek 7.30 – 15.30

Nr telefonu: 519 586 129

Poniedziałek 7.30 – 15.30

Wtorek 7.30 – 15.30

Środa 7.30 – 15.30

Czwartek 7.30 – 15.30

Piątek 7.30 – 15.30

Nr telefonu całodobowy:

518 736 839

451 166 830

451 166 829