Wolne miejsca w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych

Wolne miejsca w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie Powiatu Rzeszowskiego

Dom Opatrzności dla Dzieci i Młodzieży w Łące

Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej

Ilość miejsc w placówce: 14
Ilość wolnych miejsc w placówce: 0

Łąka 260A
36-004 Łąka

Dyrektor s. Teresa Bielak

Tel./fax: (17) 772 42 71
(17) 772 42 48
(17) 772 42 49
kpow@wp.pl

Nr interwencyjny: 662 044 492

Dom dla Dzieci i Młodzieży „Nadzieja” w Łące

Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej

Ilość miejsc w placówce: 14
Ilość wolnych miejsc w placówce: 0

Łąka 260AB
36-004 Łąka

Dyrektor s. Teresa Bielak

Tel./fax: (17) 772 42 71
(17) 772 42 48
(17) 772 42 49
kpow@wp.pl  

Nr interwencyjny: 662 044 492

Dom dla Dzieci i Młodzieży „PRZYSTAŃ”

Ilość miejsc w placówce: 14
Ilość wolnych miejsc w placówce: 0

ul. Kościuszki 26
36-020 Tyczyn

Dyrektor Konrad Krupa

Tel/fax: (17) 221 96 58
przystan@powiat.rzeszow.pl

Nr interwencyjny: 531 776 446