Zarząd Powiatu Rzeszowskiego

  Starosta Rzeszowski Józef Jodłowski                        Wicestarosta Rzeszowski Marek Sitarz

        Józef Jodłowski                                        Marek Sitarz

 

 Członek Zarządu Lucyna Sokołowska                           Członek Zarządu Tadeusz Pachorek

        Lucyna Sokołowska                                          Tadeusz Pachorek

 

W posiedzeniach Zarządu uczestniczą z głosem doradczym:

 

 Sekretarz Powiatu Waldemar Pijar                                 Skarbnik Powiatu Danuta Gargała

        Waldemar Pijar                                            Danuta Gargała