Zarząd Powiatu Rzeszowskiego

Zarząd Powiatu Rzeszowskiego

Starosta Rzeszowski
KRZYSZTOF JAROSZ

Wicestarosta Rzeszowski
JERZY BEDNARZ

Członkowie Zarządu:

Członek Zarządu
JUREK FARAŚ

Członek Zarządu
ZBIGNIEW SYCZ

Członek Zarządu
ARTUR SZCZUTEK

W posiedzeniach Zarządu uczestniczą z głosem doradczym:

Sekretarz Powiatu
WALDEMAR PIJAR

Skarbnik Powiatu
DARIUSZ TŁUCZEK