Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Górnie

Budynek OIK w Górnie Budynek OIK

 

Ośrodek jest miejscem schronienia i udzielania pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacji kryzysowej spowodowanej m.in. przemocą i handlem ludźmi. Jest on od 2009 roku komórką organizacyjną Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie.

 

W Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Górnie funkcjonuje zespół interwencji kryzysowej, w skład którego wchodzą pracownicy PCPR w Rzeszowie, pracownicy OIK w Górnie oraz psycholog, pedagog, pracownicy socjalni. W razie potrzeby w skład zespołu włączani są przedstawiciele różnych służb i instytucji z terenów gmin powiatu, którzy realizując pomoc dla osób w trudnej sytuacji życiowej, w zakresie interwencji kryzysowej (np. ofiar przemocy w rodzinie), udzielają dostosowanych do potrzeb różnorodnych form wsparcia. W OIK w Górnie dostępna jest specjalistyczna pomoc psychologiczna, poradnictwo rodzinne, socjalne oraz prawne. W uzasadnionych przypadkach w Ośrodku udzielane jest schronienie, na okres do 3 miesięcy.

Ośrodek w Górnie składa się z części hostelowej (cztery mieszkania, każde z kuchnią i łazienką) oraz części biurowej i terapeutycznej.

Zdjęcia pomieszczeń w OIK w Górnie

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Górnie świadczy usługi w formie:

 • poradnictwa specjalistycznego, w tym prawnego, psychologicznego, socjalnego i rodzinnego osobom lub rodzinom (bez względu na ich dochód), które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, w radzeniu sobie z przeżyciami traumatycznymi;
 • bezpiecznego schronienia w uzasadnionych sytuacjach, zagrażających życiu lub zdrowiu osób i rodzin m.in. ofiar przemocy, handlu ludźmi;
 • interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu, których celem jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie.

 

W Ośrodku funkcjonuje grupa wsparcia Orchidea dla osób, które doznały jakiejkolwiek formy przemocy ze strony najbliższych. Grupa wspiera także tych, którzy potrzebują pomocy w prawidłowym budowaniu swojego życia rodzinnego.

Celem spotkań grupy wsparcia jest dzielenie się doświadczeniem w pokonywaniu trudności związanych z problemem przemocy w rodzinie. Uczestnicy grupy pomagają sobie poprzez wzajemne wsparcie emocjonalne, budowanie siły, nadziei oraz wiary we własne umiejętności kierowania swoim życiem.

 

W związku z realizacją Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011 – 2020 r., pracownicy Ośrodka prowadzą zajęcia profilaktyczne w szkołach podstawowych i gimnazjalnych.

Zakres tematyczny zajęć profilaktycznych:

 1. Przemoc w szkole jak sobie z nią radzić, sposoby rozwiązywania konfliktów,
 2. Anoreksja i bulimia – zachowania ryzykowne wśród nastolatek,
 3. Zjawisko przemocy – ogólna charakterystyka zjawiska, formy pomocy ofiarom przemocy, w tym dzieciom i młodzieży,
 4. Tolerancja, różnorodność jako wartość,
 5. Asertywność – sposoby komunikacji w grupie,
 6. Alkoholi, nikotyna, niebezpieczne używki,
 7. Media i przemoc, cyberprzemoc,
 8. Karta praw dziecka – analiza i omówienie,
 9. Narkotyki, uzależnienie jako choroba,
 10. Żyję bez ryzyka AIDS.
W przypadku zainteresowania powyższymi tematami zajęć prosimy o kontakt, w celu ustalenia szczegółów.
Zajęcia profilaktyczne prowadzone są bezpłatnie.

Nasz adres:
Ośrodek Interwencji Kryzysowej
36 – 051 Górno,
ul. Rzeszowska 5 (pawilon nr 7)

tel. (17) 859-48-23 w. 6

tel. 518 -736 – 839
tel. 885 – 696 – 640 (interwencyjny)

www.oikgorno.republika.pl
oik.gorno@poczta.fm
oik@powiat.rzeszow.pl

Logo OIK w Górnie

 
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY I KORZYSTANIA Z OFEROWANEJ POMOCY