Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Górnie

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Górnie funkcjonuje w ramach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie od stycznia 2009 r. Podstawowym celem Ośrodka jest prowadzenie interdyscyplinarnych działań dla osób i rodzin z terenu Powiatu Rzeszowskiego, które znalazły się w trudnej sytuacji kryzysowej z powodu zdarzenia losowego, sytuacji rodzinnej lub trudnych przeżyć osobistych, w tym związanych z występowaniem przemocy w rodzinie.

 

OŚRODEK W GÓRNIE ŚWIADCZY POMOC W FORMIE:

  • bezpiecznego schronienia w sytuacjach uzasadnionych, zagrażających zdrowiu lub życiu osób/rodzin na okres do 3 miesięcy,
  • poradnictwa specjalistycznego w tym prawnego, psychologicznego, rodzinnego i socjalnego,
  • grupy wsparcia „Orchidea” skierowanej do osób, które w swoim życiu doznały jakiejkolwiek formy przemocy,
  • działań profilaktycznych, edukacyjnych i informacyjnych w zakresie przeciwdziałania przemocy,

 

POMOC UDZIELANA JEST BEZPŁATNIE, CAŁODOBOWO I DYSKRETNIE

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY I KORZYSTANIA Z OFEROWANEJ POMOCY

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Górnie

ul. Rzeszowska 5 (pawilon 7)

36 – 051 Górno

Tel kontaktowy  518 736 839

Tel. interwencyjny  453-070-376

oik@powiat.rzeszow.pl

 

Ośrodek w Górnie składa się z części hostelowej (cztery mieszkania, każde z kuchnią i łazienką) oraz części biurowej i terapeutycznej. Ośrodek jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

 

Logo OIK w Górnie

 
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY I KORZYSTANIA Z OFEROWANEJ POMOCY