DPS w Górnie

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W GÓRNIE

Adres: ul. Rzeszowska 7, 36-051 Górno

Podmiot prowadzący: powiat rzeszowski

Typ Domu: dla osób przewlekle psychicznie chorych

Liczba miejsc: 238

Dyrektor: Józef Kiełb

Dom powstał w 1975 roku, położony jest na terenie gminy Sokołów Małopolski, na leśnym terenie sokołowsko – wilczowskiego i brzóźniańskiego obszaru chronionego z mikroklimatem o walorach zdrowotnych.

Celem Domu jest zapewnienie mieszkańcom całodobowej opieki specjalistycznej oraz zaspokojenie ich niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych, wspomagających w formach i w zakresie wynikającym z indywidualnych potrzeb. Standard domu dostosowany jest w pełni do osób niepełnosprawnych szczególnie na wózkach inwalidzkich.

DPS dysponuje nowoczesną salą rehabilitacyjną oraz pracownią terapii zajęciowej. Mieszkańcy uczestniczą w przeglądach twórczości artystycznych, spotkaniach integracyjnych, wycieczkach krajoznawczych, zabawach, wyjazdach do kina. W DPS odbywają się różnego rodzaju uroczystości okolicznościowe, corocznie organizowana jest majówka – jako plenerowa impreza integracyjna mieszkańców zaprzyjaźnionych domów pomocy z Podkarpacia i z zagranicy. Mieszkańcom domu dostarczana jest codzienna prasa oraz udostępniane są zbiory biblioteczne.