Z życia OIK

Spektakle teatralno-profilaktyczne

Szkoła Podstawowa w Borku Starym Szkoła Podstawowa w Kielnarowej Szkoła Podstawowa w Stobiernej Szkoła Podstawowa w Wysokiej Głogowskiej

 Szkoła Podstawowa w Kamieniu-Prusinie klasy I-III Szkoła Podstawowa w Kamieniu-Prusinie klasy I-III

W terminie od 07-10-2015 do 09-10-2015 Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Górnie zorganizował cykl spektakli teatralno-profilaktycznych skierowanych do uczniów klas 1-3 oraz 4-6 szkół podstawowych z terenu Powiatu Rzeszowskiego ukierunkowanych na przeciwdziałanie agresji i przemocy. Spektakle zorganizowane były w ramach projektu pn. „Profilaktyka to nasza taktyka”.

Głównym celem działania była wczesna profilaktyka przemocy. Spektakle dzięki swej ciekawej formie i nieszablonowemu podejściu, pomagają zapobiegać sytuacjom dysfunkcyjnym w życiu dziecka zanim się pojawią, kształtować umiejętność troski o własne bezpieczeństwo w relacjach z innymi oraz zapobiegać agresywnym zachowaniom. Przedstawienia w interesujący sposób zaprezentowały zagrożenia, na jakie narażony jest współczesny człowiek, przedstawiły drogi rozsądnego i lepszego życia oraz pozytywne wzorce postępowania wolne od przemocy zarówno fizycznej jak i psychicznej.

Przedstawienie przygotowane dla uczniów klas 1 – 3 nosiło tytuł „Z miłości do serduszka”. Była to zabawna lekcja wiedzy o zdrowiu i dobrej kondycji fizyczno – psychicznej człowieka, poruszyło także tematykę przemocy i agresji w szkole oraz skutków wszelkich uzależnień.

„Nie jesteś sam” to spektakl adresowany do uczniów klas 4 – 6 szkoły podstawowej, poruszający tematykę najczęstszych problemów i zagrożeń spotykanych młodzież szkolną. Spektakl otwarcie prezentował problemy związane z momentem przejścia młodzieży w kolejny etap w życiu, jakim jest zaczęcie nauki                           w gimnazjum, ukazywał zagrożenia związane z budowaniem indywidualnej pozycji w nowej grupie rówieśniczej. Przedstawiał również przyczyny i skutki przemocy w środowisku szkolnym, problem cyberprzemocy oraz profilaktykę uzależnień.

Spektakle zorganizowane zostały w następujących szkołach:

  • Szkoła Podstawowa w Kamieniu-Prusinie,
  • Szkoła Podstawowa nr 2 w Stobiernej,
  • Zespół Szkół w Wysokiej Głogowskiej,
  • Szkoła Podstawowa w Kielnarowej,
  • Szkoła Podstawowa w Borku Starym.

We wszystkich spektaklach uczestniczyło łącznie 606 uczniów.

Szkolenia na temat wypalenia zawodowego dla osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy z terenu Powiatu Rzeszowskiego

Szkolenie na temat wypalenia zawodowego Szkolenie na temat wypalenia zawodowego Szkolenie na temat wypalenia zawodwego, spotkanie w sali konferencyjnej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej nr 1 w Rzeszowie Dyrektor PCPR w Rzeszowie na szkoleniu na temat wypalenia zawodowego

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w terminie od 09.10.2015 r. do 05.11.2015 r. zrealizował cykl spotkań szkoleniowych na temat wypalenia zawodowego, stresu oraz radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych dla osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie z terenu Powiatu Rzeszowskiego. Szkolenie stanowiło jedno z zaplanowanych działań projektu pn. „Profilaktyka to nasza taktyka”.

Osoby pracujące w obszarze przeciwdziałania przemocy w dużym stopniu narażone są na zjawisko wypalenia zawodowego, gdyż mają kontakt z ludzką tragedią, współuczestniczą i przeżywają problemy osób, którym wychodzą z pomocą. Bywa, że pracownicy mocno angażują się w problemy swoich klientów i przenoszą je do swojego życia prywatnego, zacierając przy tym granicę między obowiązkami zawodowymi, a życiem prywatnym. Długotrwałe obciążenie takiej jednostki, spowodowane doświadczaniem przez nią stresów jest składnikiem wielu deformacji osobowości, frustracji, wyczerpania oraz spadku poczucia swoich kompetencji i przeświadczenia, że podejmowane starania nie mają sensu. To z kolei przekłada się na negatywną samoocenę pracownika.

Celem szkolenia było zapobieganie wypaleniu zawodowemu poprzez rozwinięcie umiejętności z zakresu efektywnego radzenia sobie w sytuacjach stresowych w pracy zawodowej, rozpoznawania i respektowania własnych granic, skutecznej komunikacji interpersonalnej, jak również radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.

Cykl spotkań został poprowadzony przez Centrum Szkoleniowo-Terapeutyczne SELF s.c. w formie wykładów, pogadanek i warsztatów. Szkolenie odbywało się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie i składało z 4 sześciogodzinnych spotkań.

W szkoleniu wzięło udział łącznie 16 osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy z Ośrodków Pomocy Społecznej z gminy Trzebownisko, Głogów Małopolski, Krasne, Boguchwała, Sokołów Małopolski, Dynów, Chmielnik, a także pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie oraz Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Górnie.