DPS w Dynowie

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W DYNOWIE

Nazwa statutowa: Dom Pogodnej Starości im. św. Brata Alberta

Adres: ul. Ks. Józefa Ożoga 12 a, 36-065 Dynów

Podmiot prowadzący: Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta – Koło Dynowskie

Typ Domu: dla osób w podeszłym wieku oraz osób przewlekle somatycznie chorych

Liczba miejsc: 50/21

Kierownik: Adam Sochacki

Dom Pogodnej Starości im. św. Brata Alberta w Dynowie prowadzony jest od 1992 roku przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Dynowskie, które posiada status organizacji pożytku publicznego.

Dom usytuowany jest wśród pięknej zieleni, w zacisznym atrakcyjnym krajobrazowo i turystycznie miejscu Dynowa, , leżącym na skrzyżowaniu dróg biegnących z Przełęczy Dukielskiej do Przemyśla oraz z Sanoka do Rzeszowa.

W trzykondygnacyjnym budynku znajdują się 1 i 2 osobowe pokoje z balkonami, łazienką oraz systemem przyzywowo-alarmowym i alarmowo-przeciwpożarowym. Wyposażenie pokojów jest standardowe. Dom posiada windę i podjazd dla niepełnosprawnych. Zapewnia kompleksowe wsparcie i całodobową opiekę w zakresie bytowym, wspomagającym, opiekuńczym, medyczno-pielęgniarskim, pomoc w godnym przeżywaniu i akceptowaniu życia z zachowaniem samodzielności i rozwój zainteresowań. Ponadto dom zapewnia bogatą ofertę zabiegów rehabilitacyjnych z zakresu światłolecznictwa, ultradźwięków, magnetoterapii, elektroterapii, kinezyterapii, hydroterapii oraz masaży wykonywanych przez doświadczonych fizjoterapeutów. Całodobową opiekę pielęgniarską sprawuje zespół pielęgniarek z NZOZ św. Brata Alberta w Dynowie. Dom zapewnia również wsparcie psychologa w stanach napięć emocjonalnych i kryzysach sytuacyjnych oraz profilaktykę zapobiegania stanom przygnębienia i depresji.

Codzienne życie mieszkańców wzbogaca terapia zajęciowa uwzględniająca indywidualne zainteresowania mieszkańców w zakresie: ergoterapii, arteterapii, muzykoterapii biernej i czynnej oraz choreoterapii. Mieszkańcy Domu korzystają z dóbr kulturalnych poprzez uczestniczenie w spotkaniach organizowanych w Domu przez młodzież szkół dynowskich, czy też w imprezach na terenie miasta. Organizowane są również pielgrzymki i wycieczki. Opiekę duszpasterską sprawuje ks. kapelan, przez którego posługę wszyscy mieszkańcy i pracownicy mają możliwość pełnego zaspokojenia indywidualnych potrzeb religijnych. W kaplicy domowej sprawowana jest codziennie Eucharystia.