Placówki opiekuńczo-wychowawcze w powiecie rzeszowskim

Do 31.08.2019 r. w powiecie rzeszowskim  funkcjonowała Katolicka Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Łące przeznaczona dla 30 wychowanków. Od dnia 1 września 2019 roku na jej miejsce zostały utworzone dwie placówki dla 14 wychowanków każda:

Dom dla dzieci i młodzieży „Nadzieja” w Łące 35-317 Łąka 260 AB, tel. (17) 772 42 71

Dom dla dzieci i młodzieży „Nadzieja” w Łące. Placówka realizuje zadania placówki typu socjalizacyjnego. Dysponuje 14 miejscami dla wychowanków. Organem prowadzącym jest Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej w Grodzisku Mazowieckim. Miesięczny koszt utrzymania wychowanka w 2020 roku  wynosi zgodnie z Zarządzeniem nr 2/II/2020 Starosty Rzeszowskiego z dnia 21.01.2020 r. 4587,01 zł.

 

„Dom Opatrzności” dla dzieci i młodzieży w Łące 35-317 Łąka 260 A, tel. (17) 772 42 71

„Dom Opatrzności” dla dzieci  i młodzieży w Łące. Placówka przeznaczona jest dla 14 wychowanków. Organem prowadzącym jest Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej w Grodzisku Mazowieckim.Dom Opatrzności”  łączy zadania placówki socjalizacyjnej i interwencyjnej. Miesięczny koszt utrzymania wychowanka w 2020 roku  wynosi zgodnie z Zarządzeniem nr 2/II/2020 Starosty Rzeszowskiego z dnia 21.01.2020 r. 4594,58 zł.

 

Zdjęcie Placówki w Łące

 

Dom dla Dzieci i Młodzieży Przystań, ul. Budziwojska 149, 35-959 Rzeszów, tel. (17) 221 96 58

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Rzeszowie jest placówką, która w okresie swojej działalności ulegała przekształceniom, a działalność była dostosowywana do potrzeb i do zmieniających się przepisów ustawy o pomocy społecznej. Do 2006 roku placówka działała, jako Zespół Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych łącząc placówkę typu interwencyjnego z placówką typu socjalizacyjnego. Od lipca 2006 roku zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu, ZPOW w Budziwoju został przekształcony w Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą typu socjalizacyjnego. Obecnie Placówka została dostosowana tak aby zapewnić dzieciom nie tylko opiekę i wychowanie, ale także większe poczucie bezpieczeństwa, prawo do własnej odrębności i intymności. Przyjazne dzieciom pomieszczenia umożliwiają realizację wspólnych zajęć, zabaw, spędzanie wolnego czasu, naukę i odpoczynek. Placówka dysponuje 14 miejscami. Koszt utrzymania w 2015 roku wynosi 6 225,54 zł (zgodnie z Zarządzeniem Starosty Rzeszowskiego nr II/8/2015 z dnia 16.02.2015 r.).

                                                                                                                                                                Zdjęcie Placówki w Rzeszowie

Obie placówki zapewniają całodobową opiekę dla przebywających tam dzieci. Placówki opiekuńczo – wychowawcze umożliwiają dzieciom kontakt z rodziną, dbają o prawidłową realizację wszystkich potrzeb dzieci. W razie potrzeby organizują specjalistyczną pomoc i wsparcie.

 

INFORMACJA DOT. WOLNYCH MIEJSC W PLACÓWKACH OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH