Placówki opiekuńczo-wychowawcze w powiecie rzeszowskim

Do 31.08.2019 r. w powiecie rzeszowskim  funkcjonowała Katolicka Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Łące przeznaczona dla 30 wychowanków. Od dnia 1 września 2019 roku na jej miejsce zostały utworzone dwie placówki dla 14 wychowanków każda:

Dom dla dzieci i młodzieży „Nadzieja” w Łące 36-004 Łąka 260 AB, tel. (17) 772 42 71

Dom dla dzieci i młodzieży „Nadzieja” w Łące. Placówka realizuje zadania placówki typu socjalizacyjnego. Dysponuje 14 miejscami dla wychowanków. Organem prowadzącym jest Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej w Grodzisku Mazowieckim.

„Dom Opatrzności” dla dzieci i młodzieży w Łące 36-004 Łąka 260 A, tel. (17) 772 42 71

„Dom Opatrzności” dla dzieci  i młodzieży w Łące. Placówka przeznaczona jest dla 14 wychowanków. Organem prowadzącym jest Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej w Grodzisku Mazowieckim.Dom Opatrzności”  realizuje  zadania placówki typu socjalizacyjnego.

Zdjęcie Placówki w Łące

Dom dla Dzieci i Młodzieży Przystań, ul. Kościuszki 26, 36-020 Tyczyn, tel. (17) 221 96 58

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Tyczynie jest placówką, która w okresie swojej działalności ulegała przekształceniom, a działalność była dostosowywana do potrzeb i do zmieniających się przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Do 2006 roku placówka działała, jako Zespół Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych łącząc placówkę typu interwencyjnego z placówką typu socjalizacyjnego. Od lipca 2006 roku zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu, ZPOW w Budziwoju został przekształcony w Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą typu socjalizacyjnego. W 2020 roku placówka zmieniła swoją siedzibę i obecnie mieści się w Tyczynie, ul. Kościuszki 26.

                                                                                                                                                                Budynek placówki

Wszystkie placówki zapewniają całodobową opiekę dla przebywających tam dzieci. Placówki opiekuńczo – wychowawcze umożliwiają dzieciom kontakt z rodziną, dbają o prawidłową realizację wszystkich potrzeb dzieci. W razie potrzeby organizują specjalistyczną pomoc i wsparcie.

INFORMACJA DOT. WOLNYCH MIEJSC W PLACÓWKACH OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH