Piknik rodzinny

Piknik rodzinny
Piknik Rodzinny
 
W dn. 01 czerwca Powiat Rzeszowski wraz z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie – Organizatorem Rodzinnej Pieczy Zastępczej obchodził Dzień Rodzicielstwa Zastępczego oraz Dzień Dziecka w Ośrodku Jeździeckim ,,Janiowe Wzgórze” w Rzeszowie.
Spotkanie było okazją do integracji środowiska rodzin zastępczych, wymiany informacji i nawiązania więzi.
Podczas pikniku było wiele atrakcji: warsztaty i pokaz kung-fu ze szkoły Wing Tsun Kung-fu Rzeszów, ,,warkoczyki”, gry i zabawy przeprowadzone przez firmę animacyjną, dyskoteka dla dzieci.
Rodziny mogły skorzystać z punktu informacyjnego, gdzie dyżurowali koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, psycholog i pedagog.