Dla instytucji pomocy społecznej

Spotkanie przedstawicieli jednostek pomocy społecznej

W dniu 13.11.2015r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami 21 jednostek pomocy społecznej   z terenu powiatu rzeszowskiego, tj. Ośrodków Pomocy Społecznej, Domów Pomocy Społecznej oraz Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych.

W spotkaniu wziął udział również Wicestarosta Powiatu Rzeszowskiego Pan Marek Sitarz.

Spotkanie rozpoczęło się wizytacja zaproszonych gości w DPS w Górnie celem zaprezentowania efektów działań w ramach realizacji projektu współfinansowanego przez Szwajcarię z Polsko – Szwajcarskiego Programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Następnie przedstawiciele DPS w Chmielniku, Dynowie i Kąkolówce oraz przedstawiciele POW w Łące i w Rzeszowie przedstawili ofertę usług domów również poprzez prezentacje multimedialne (z pokazem filmów i zdjęć).

Kolejną częścią spotkania był panel szkoleniowy, w którym przedstawiono kolejno:

  • bieżące informacje dotyczące procedur kierowania i umieszczania w domach pomocy społecznej, zmiany w liczbie miejsc, rotacji mieszkańców oraz przyjmowania do d.p.s. w trybie pilnym,
  • bieżące informacje dotyczące procedury kierowania osób do środowiskowego domu samopomocy,
  • informacje o działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz realizacji projektu pn. „Profilaktyka to nasza taktyka” w ramach rządowego programu osłonowego wspierania jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”,
  • informacje o bieżącej działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie oraz o realizacji Programu Korekcyjno – Edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.