Dom dla Dzieci i Młodzieży "PRZYSTAŃ"

Dom dla Dzieci i Młodzieży Przystań, ul. Kościuszki 26, 36-020 Tyczyn, tel. (17) 221 96 58

http://przystan.powiat.rzeszow.pl/strona-glowna

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Tyczynie jest placówką, która w okresie swojej działalności ulegała przekształceniom, a działalność była dostosowywana do potrzeb i do zmieniających się przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Do 2006 roku placówka działała, jako Zespół Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych łącząc placówkę typu interwencyjnego z placówką typu socjalizacyjnego. Od lipca 2006 roku zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu, ZPOW w Budziwoju został przekształcony w Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą typu socjalizacyjnego. W 2020 roku placówka zmieniła swoją siedzibę i obecnie mieści się w Tyczynie, ul. Kościuszki 26. Dom dla Dzieci i Młodzieży Przystań dysponuje przyjaznymi dzieciom pomieszczeniami umożliwiającymi realizację wspólnych zajęć, zabaw, spędzanie wolnego czasu, naukę oraz odpoczynek.

Budynek placówki