Katolicka Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Łące

„Dom Opatrzności” dla dzieci i młodzieży w Łące 35-317 Łąka 260 A, tel. (17) 772 42 71

http://www.kpow.rzeszow.opoka.org.pl/

„Dom Opatrzności” dla dzieci  i młodzieży w Łące. Placówka przeznaczona jest dla 14 wychowanków. Organem prowadzącym jest Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej w Grodzisku Mazowieckim.Dom Opatrzności”  łączy zadania placówki socjalizacyjnej i interwencyjnej.