Katolicka Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Łące