Bzepłatne porady psychologa w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Górnie

Bzepłatne porady psychologa w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Górnie

Oferujemy indywidulane poradnictwo psychologiczne szczególnie dla dzieci i młodzieży, terapię psychologiczną oraz poradnictwo wychowawcze i rodzinne.

            Z oferowanej pomocy mogą skorzystać mieszkańcy powiatu rzeszowskiego, którzy doświadczają problemów i kryzysów emocjonalnych, trudności szkolnych i wychowawczych wynikających z dysfunkcji rodziny, chcą lepiej radzić sobie ze stresem, mają trudności w komunikacji z innymi (konflikty, nieśmiałość), borykają się ze skutkami przemocy i trudnych doświadczeń życiowych.

            Ponadto przypominamy, że Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Górnie świadczy pomoc osobom i rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji kryzysowej w wyniku przemocy w rodzinie, zdarzenia losowego lub trudnych przeżyć osobistych. Ośrodek udziela wsparcia całodobowo i bezpłatnie, w uzasadnionych przypadkach zapewniamy bezpłatne schronienie do 3 miesięcy. Wsparcia w Ośrodku udzielają specjaliści: pracownik socjalny, specjalista pracy z rodziną, psycholog, prawnik.

Poradnictwo udzielane jest po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.