Informacja na temat projektu pn. „Szkolenie – staż – etat - edycja II”

Informacja na temat projektu pn. „Szkolenie – staż – etat - edycja II”

W RAMACH PROJEKTU ZAPEWNIAMY:
• 6 – miesięczne staże zawodowe – płatne 1289,83 zł brutto/m-c,
• Szkolenia zawodowe dopasowane do potrzeb uczestnika,
• Identyfikację potrzeb uczestnika projektu,
• Grupowe poradnictwo zawodowe,
• Pośrednictwo pracy.
Zapewniamy:
– zwrot kosztów dojazdu na identyfikację potrzeb uczestnika projektu,
grupowe poradnictwo zawodowe, szkolenia zawodowe, staże zawodowe;
– stypendium szkoleniowe dla osób uczestniczących w szkoleniach
zawodowych.

Udział w projekcie jest bezpłatny

Stowarzyszenie „CRAS” – Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej z Rzeszowa to organizacja pozarządowa, niedziałająca dla zysku, wspierająca rozwój społeczny i ekonomiczny województwa podkarpackiego. Działalność Stowarzyszenia opiera się w głównej mierze na wdrażaniu projektów w tym współfinansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny.

Więcej informacji na temat organizacji i projektów:

Stowarzyszenie CRAS
35-045 Rzeszów
ul. Hetmańska 4/2b
tel./faks: 17 740 22 25
www.cras.org.pl
biuro.cras@interia.pl