Świadczenie wspierające

Świadczenie wspierające

Z dniem 1 stycznia 2024 r. wchodzi w życie  ustawa o świadczeniu wspierającym dla osób  niepełnosprawnych.  Aby osoba niepełnosprawna mogła otrzymać  wskazane świadczenie, musi  uzyskać od Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Podkarpackim decyzję o ustaleniu poziomu potrzeby wsparcia.

Szczegółowe informacje dotyczące świadczenia wspierającego można uzyskać pod nr infolinii do spraw ustalania poziomu potrzeby wsparcia:    17  867 -10 -15

Druki do pobrania w sprawie świadczenia wspierającego, dostępne są na stronie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.

https://rzeszow.uw.gov.pl/dla-klienta/niepelnosprawnosc/wojewodzki-zespol-do-spraw-orzekania-o-niepelnosprawnosci