Kontakt

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie

ul. S. Batorego 9

35-005 Rzeszów

I piętro

PCPR – pokoje 203 – 212, 216 i 223

PZOON – pokoje 213 – 215 i 224 – 225

Logo PCPR w Rzeszowie

Kontakt e-mail: pcpr@powiat.rzeszow.pl

Nasza strona na Facebooku

 

Telefony:

Lp.

Nr pokoju

Zespół

Nr telefonu

1.

206

Agnieszka Gabrowska – Dyrektor

(17) 859 – 48 – 23 w. 8

519 – 585 – 388

2.

204

Jacek Górak – Zastępca Dyrektora

(17) 859 – 48 – 23 w. 9

518 – 736 – 838

3.

205

Barbara Zych – Główny księgowy

(17) 859 – 48 – 23 w. 0

519 – 585 – 540

4.

211

Kancelaria PCPR i PZOON

(17) 859 – 48 – 23 w. 1

519 – 585 – 857

5.

209

Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej

Małgorzata Górak – starszy specjalista pracy socjalnej koordynator zespołu

Aleksandra Perlak– pracownik socjalny

(17) 859 – 48 – 23 w. 5 (następnie 3)

519 – 585 – 391

208

Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej

Agnieszka Majdańska – młodszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Marlena Niedziałek-Drążek – młodszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Karolina Folczyk – młodszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Klaudia Zdeb – młodszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

 

(17) 859 – 48 – 23 w. 5 (następnie 4)

519 – 585 – 757

223

Zespół ds. świadczeń rodzinnej pieczy zastępczej i usamodzielniania wychowanków

Renata Szymkowicz – starszy specjalista pracy socjalnej

Katarzyna Basaman – starszy specjalista pracy socjalnej

(17) 859 – 48 – 23 w. 5 (następnie 2)

518 – 736 – 832

6.

207 i 207a

Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej

Joanna Graboń – pedagog

Kamila Witek-Oboza – psycholog

 

(17) 859 – 48 – 23 w. 5 (następnie 5)

519 – 585 – 636

7.

203

Zespół ds. instytucjonalnej pieczy zastępczej i usamodzielniania wychowanków

Aldona Filiciak – starszy specjalista pracy z rodziną

Małgorzata Ruman – starszy specjalista pracy socjalnej

(17) 859 – 48 – 23 w. 5 (następnie 1)

519 – 586 – 129

8.

216

Zespół ds. pomocy społecznej i przeciwdziałania przemocy

Bogumiła Matuła – starszy specjalista

Aneta Dzindzio – starszy specjalista pracy socjalnej

Monika Gęślak – pracownik socjalny

(17) 859 – 48 – 23 w. 4

519 – 585 – 761

9.

210

Zespół ds. rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych

Tomasz Tarnawski – starszy specjalista

Arkadiusz Gwóźdź – starszy specjalista

Aleksandra Skiba – pracownik socjalny

(17) 859 – 48 – 23 w. 7

519 – 585 – 427

10.

224

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Agnieszka Capińska – przewodniczący

Mariusz Szpunar – sekretarz

(17) 859 – 48 – 23 w. 3 (następnie 1)

519 – 586 – 107

215

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Robert Kluz – starszy specjalista pracy socjalnej

Anna Wiktor – starszy specjalista pracy socjalnej

Izabela Kuter-Pelc – specjalista

(17) 859 – 48 – 23 w. 3 (następnie 2)

519 – 586 – 021

11.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Górnie

Justyna Suska – starszy specjalista pracy z rodziną

Małgorzata Kida – starszy pracownik socjalny

Dominika Kozioł – specjalista pracy z rodziną

Malgorzata Ożóg – pracownik socjalny

Sylwia Michalik – opiekun

Joanna Kiszka – psycholog

(17) 859 – 48 – 23 w. 6

518 – 736 – 839

885 696 640 (interwencyjny)

12.

Poradnictwo psychologiczne –

Kamila Witek-Oboza – psycholog

(17) 859 – 48 – 23 w. 5 (następnie 5)

519 – 585 – 636

13.

 

Intwerwencja kryzysowa i poradnictwo socjalne –

Bogumiła Matuła – starszy specjalista

Aneta Dzindzio – starszy specjalista pracy socjalnej

Poradnictwo prawne –

adwokat Maria Abramowicz

osoba do kontaktu

Bogumiła Matuła – starszy specjalista

Aneta Dzindzio – starszy specjalista pracy socjalnej

Małgorzata Ruman – starszy specjalista pracy socjalnej

(17) 859 – 48 – 23 w. 4

519 – 585 – 761

14.

Poradnictwo rodzinne z elementami mediacji w rodzinie –

Aldona Filiciak – starszy specjalista pracy z rodziną

(17) 859 – 48 – 23 w. 5 (następnie 1)

519 – 586 – 129