Kontakt

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie

ul. Lucjana Siemieńskiego 18a

   35-234 Rzeszów

 

E-mail: pcpr@powiat.rzeszow.pl

Facebook: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Facebook: Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży

Facebook: Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Górnie

Strona BIP: https://bip.pcpr.powiat.rzeszowski.pl

Numer pokoju

Zespół

Numer telefonu

206

Dyrektor PCPR

519 585 388

216

Zastępca Dyrektora PCPR

519 586 107

205

Główny Księgowy

519 585 540

211

Kancelaria

519 585 857

212

Zespół organizacyjno - kadrowy

573 133 107

207a

Pedagog

519 585 636

207

Psycholog

573 132 924

519 585 636

209

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej

519 585 391

208

Koordynatorzy Rodzinnej Pieczy Zastępczej

519 585 757

203

Świadczenia Rodzinnej Pieczy Zastępczej

519 586 129

223

Świadczenia Rodzinnej Pieczy Zastępczej

518 736 832

216

Zespół ds. Pomocy Społecznej

519 585 761

204

Zespół ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych

573 132 605

210

Zespół ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych

519 585 427

224

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

518 736 838

215

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

519 586 021

-

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Górnie

518 736 839

-

Dom dla matek z małoletnimi dziećmi
i kobiet w ciąży

w Górnie

tel. ogólny:

451 166 830


tel. interwencyjny:

451 166 829

tel. konsultacje psychologiczne:

451 166 844