Szkoła dla rodziców i wychowawców

Szkoła dla rodziców i wychowawców

 

Na podstawie książki A. Faber, E. Mazlish
„Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły?”

 

Głównym celem warsztatów jest wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń, to małe kroki ku głębszej relacji, dającej zadowolenie, poczucie wzajemnej bliskości. To także nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku.

Spotkania mają charakter warsztatowy, uczestnicy mają możliwość pracy na własnych doświadczeniach rodzicielskich, pracy na wspomnieniach z dzieciństwa, odgrywają scenki.

Zajęcia odbywają się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie,
ul. Batorego 9, w każdy wtorek miesiąca w godzinach od 16:00 do 19:00.

 

Korzyści dla uczestników to przede wszystkim:

  • rozwój i opanowanie konkretnych umiejętności wychowawczych;
  • wzrost wiedzy w zakresie rozwoju potrzeb dziecka, zagrożeń, czynników ryzyka i profilaktyki, komunikacji i rozwiązywania problemów, znaczenia norm i wymagań w rozwoju dziecka;
  • uświadomienie, że skuteczność wychowania opiera się na jasnym i czytelnym systemie wartości realizowanym przez wychowującego;
  • ułatwienie zakwestionowania stereotypów i mitów wychowawczych;
  • poznawanie nowych sposobów reagowania na zachowania dzieci i poprzez to eliminowanie agresji, niechęci i rywalizacji;
  • tworzenie wspólnego, jednorodnego środowiska wychowawczego opartego na szacunku i dialogu;
  • umacnianie rodziny w jej prawidłowym funkcjonowaniu poprzez naprawę i ochronę więzi emocjonalnych.