Szkolenie dotyczące tematyki wypalenia zawodowego

Szkolenie dotyczące tematyki wypalenia zawodowego

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Górnie zrealizował w terminie od 09.10.2015 r. do 05.11.2015 r. cykl spotkań szkoleniowych na temat wypalenia zawodowego, stresu oraz radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych dla osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie z terenu Powiatu Rzeszowskiego.

Celem szkolenia było rozwinięcie umiejętności z zakresu efektywnego radzenia sobie w sytuacjach stresowych w pracy zawodowej oraz zapobieganie wypaleniu zawodowemu. Tematyka szkolenia dotyczyła m.in. pojęcia stresu i wypalenia zawodowego, rozpoznawania i respektowania własnych granic oraz skutecznej komunikacji interpersonalnej, a także radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.

Cykl spotkań szkoleniowych został przeprowadzony przez Centrum Szkoleniowo-Terapeutyczne SELF s.c.
w formie wykładów, pogadanek i warsztatów na które złożyły się 4 spotkania, trwające łącznie 24 godziny zegarowe. W szkoleniu wzięło udział 16 osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy z Ośrodków Pomocy Społecznej z gminy Trzebownisko, Głogów Małopolski, Krasne, Boguchwała, Sokołów Małopolski, Dynów, Chmielnik, a także pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Rzeszowie oraz Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Górnie.

Wystąpienie p. Agnieszki Gabrowskiej - dyrektor PCPR w Rzeszowie Uczestnicy szkolenia wraz z prowadzącym