Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem - plakat informacyjny

We wskazanych dniach osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły skorzystać z bezpłatnych porad i informacji udzielanych m. in. przez prawników, psychologów i innych.

Dyżury będą odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 do 18.00, natomiast w sobotę w godzinach 10.00 do 13.00. Lista miejsc, w których będzie można uzyskać niezbędne informacje i ich adresy znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości – www.pokrzywdzeni.gov.pl oraz na stronie Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

Szczególną rolę w w/w zakresie na terenie województwa podkarpackiego odgrywać będą Ośrodki Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem. Poniżej znajduje się harmonogram dyżurów specjalistów, koordynowanych przez Podkarpacki Ośrodek Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Rzeszowie oraz Stowarzyszenie Przeworsk – Powiat Bezpieczny.

Harmonogram dyżurów Podkarpackiego Ośrodka Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Rzeszowie

PODKARPACKI OŚRODEK ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA POLSKIEGO

ul. Fredry 4/57-58, 35-959 Rzeszów

  22.02.2016r.

poniedziałek

23.02.2016r.

wtorek

24.02.2016r.

środa

25.02.2016r.

czwartek

26.02.2016r.

piątek

27.02.2016r.

sobota

10.00-11.00 Psycholog, Policja, Kurator sądowy Prawnik, Kurator sądowy Straż graniczna, Policja, Kurator sądowy Prawnik, Kurator sądowy Kurator sądowy, Policja Prawnik
11.00-12.00 Psycholog, Policja Prawnik Straż graniczna, Policja Prawnik, Kurator sądowy Kurator sądowy, Policja Prawnik
12.00-13.00 Psycholog, Policja Prawnik, Kurator sądowy Straż graniczna, Policja, Kurator sądowy Prawnik, Policja, Kurator sądowy Kurator sądowy, Policja Prawnik
13.00-14.00 Okręgowa Izba Lekarska, Policja, Kurator sądowy Prawnik, Kurator sądowy Policja, Kurator sądowy Prawnik, Policja, Kurator sądowy Prawnik, Policja Prawnik
14.00-15.00 Okręgowa Izba Lekarska, Policja, Kurator sądowy Kurator sądowy Policja, Kurator sądowy Kurator sądowy, Policja Prawnik, Policja  
15.00-16.00 Okręgowa Izba Lekarska, Kurator sądowy Kurator sądowy Kurator sądowy Kurator sądowy Prawnik  
16.00-17.00 Prawnik Prawnik Psycholog   Prawnik  
17.00-18.00 Prawnik Prawnik Psycholog   Prawnik

 

Harmonogram dyżurów STOWARZYSZENIA PRZEWORSK – POWIAT BEZPIECZNY W PRZEWORSKU

STOWARZYSZENIE  PRZEWORSK  –  POWIAT  BEZPIECZNY w Przeworsku – Siedziba Główna ul. Lwowska 16, 37-200 Przeworsk,  III – piętro pokój numer 32, 33

tel. 531 995236, 16 648 22 65

e-mail: sppbprzeworsk1@wp.pl,  www.przeworskbezpieczny.pl

pomocowy telefon całodobowy: 531 995 236 – KOORDYNATOR – PREZES

OŚRODEK POMOCY DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM W PRZEWORSKU (OPdOPP)   – Siedziba Główna Stowarzyszenie Przeworsk – Powiat Bezpieczny, ul. Lwowska 16, 37-200 Przeworsk, III piętro pokój nr 32, 33.

Dyżury w Siedzibie Głównej:

Specjaliści prawnicy i psycholodzy oraz kompetentni przedstawiciele Stowarzyszenia będą świadczyć pomoc: od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 18.00 oraz w sobotę w godzinach od  10.00 do 13.00. W czwartek będzie prowadzony wspólny dyżur z funkcjonariuszami Policji. Na dyżurach tych udzielana będzie informacja osobom pokrzywdzonym przestępstwem w zakresie niezbędnym dla realizacji ich uprawnień procesowych.

Udział w świadczeniu pomocy dla osób pokrzywdzonych w Tygodniu Pomocy zadeklarowali Radcy Prawni zrzeszeni w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Rzeszowie.

Dyżury w filiach:

  1. FILIA OPdOPP – JAROSŁAW  –  ul. Poniatowskiego 57, 37-500 Jarosław – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarosławiu:
  • PRAWNIK: od poniedziałku do piątku: 15.30-18.00 oraz wsobotę: 10.00-13.00.
  1. FILIA OPdOPP  – KROSNO   –  ul. Lewakowskiego 14, 38-400 Krosno – II piętro- Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krośnie:
  • PRAWNIK:  piątek: 10.00-18.00 oraz w  sobotę: 10.00-13.00.
  1. FILIA OPdOPP – RZESZÓW – ul. 3-go Maja 22, 35-030 Rzeszów – I piętro, pok. nr 105 – wejście od ul. Fircowskiego:
  • PRAWNIK: poniedziałek i wtorek: 8.00-16.00, środa: 10.00-18.00, czwartek: 14.00 – 18.00 oraz w sobotę: 10.00-13.00,
  • PSYCHOLOG: środa: 10.00-16.00.
  1. FILIA OPdOPP – STALOWA WOLA – ul. 1-sierpnia 26, 37-450 Stalowa Wola, I piętro – ZSP Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki „Budowlanka”, wejście od strony torów kolejowych:
  • PRAWNICY: poniedziałek: 8.00-18.00 wtorek: 10.00 – 17.00 oraz w sobotę: 8.00-13.00.