Zostań rodzicem zastępczym

Zostań rodzicem zastępczym

Zostań rodzicem zastępczym

Myśląc o rodzicielstwie zastępczym, wielu z nas ma w głowie obraz rodziny z  popularnego serialu „Rodzina zastępcza”. Pomimo, że jest to kontekst serialowy, nie do końca oddający realia rodzicielstwa zastępczego, to jednak zwraca uwagę, że jest to forma opieki, w której podstawową funkcją jest zapewnienie dziecku poczucia bezpieczeństwa, miłości oraz uważności. Rodzicielstwo zastępcze określane jest mianem misji, jednak podjęcie decyzji o jej pełnieniu jest bardzo trudne i musi być świadomym wyborem każdego kandydata. Rodzicielstwo zastępcze jest definiowane jako czasowe sprawowanie opieki nad dzieckiem, z  uwagi na niemożność sprawowania jej przez rodziców biologicznych. Jest to zaangażowanie w wychowywanie dziecka i pomoc w pokonywaniu jego trudności, często niwelowania jego deficytów wymagający od rodziców zastępczych wszechstronności, uważności i chęci ciągłego pogłębiania swojej wiedzy. Jednak, w opinii już istniejących rodzin zastępczych satysfakcja z pełnienia tej trudnej roli, uśmiech i radość dzieci, widok ich postępów w rozwoju przewyższają trud wykonywanej pracy.

Liczba dzieci, które wymagają opieki zastępczej jest bardzo duża, a liczba istniejących rodzin zastępczych jest wciąż niewystarczająca. Dlatego też, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej prowadzi nabór na kandydatów na rodziny zastępcze na terenie powiatu rzeszowskiego. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych, tych którzy mają wątpliwości oraz tych którzy są ciekawi czym jest rodzicielstwo zastępcze do kontaktu, chętnie udzielimy wszelkich informacje.