Informacja dotycząca orzeczeń i kart parkingowych

Informacja dotycząca  orzeczeń i kart parkingowych

W związku z ustawą z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 852) informujemy:

  1. Orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, których okres ważności upłynął w terminie 9 marca – 31 grudnia 2020 r. zachowują ważność do 31 grudnia 2023 r., jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia.
  2. Orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, których okres ważności upłynął w terminie 1 stycznia – 31 grudnia 2021 r. zachowują ważność do 31 marca 2024 r., jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia.
  3. Orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, których okres ważności upłynął w terminie 1 stycznia 2022 – 5 sierpnia 2023 r. zachowują ważność do 30 września 2024 r., jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia.
  4. Karty parkingowe zachowują ważność tak jak orzeczenia powyżej.