O nas

Kilka faktów o Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Górnie

 • Pomagamy od 2009 r., nasza działalność jest finansowana ze środków powiatu rzeszowskiego.
 • Pracujemy całodobowo we wszystkie dni roku (również w święta!).
 • Zgodnie z ideą Interwencji kryzysowej udzielamy pomocy natychmiastowo –  w każdym momencie można przyjść osobiście lub zadzwonić do Ośrodka i porozmawiać z dyżurującym pracownikiem.
 • Pomoc świadczona przez nas jest  bezpłatna.
 • Z pomocy w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Górnie mogą skorzystać osoby lub rodziny będące mieszkańcami  powiatu rzeszowskiego.
 • Oferujemy interdyscyplinarną, specjalistyczną pomoc.
 • W sytuacjach uzasadnionych zapewniamy bezpieczne schronienie.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej znajduje się w Górnie przy ul. Rzeszowskiej 5 (pawilon 7). Pracują tu pracownicy socjalni, specjalista pracy z rodziną, psycholog, opiekunowie. Specjaliści pomagają osobom, które doświadczyły krzywdzenia oraz osobom, które potrzebują wsparcia, bo wydarzyło się coś złego.

W naszym Ośrodku świadczymy pomoc w zakresie:

 • Interwencji kryzysowej

Osobom będącym w kryzysie, w tym doświadczającym przemocy, udzielamy pomocy przez całą dobę. W naszym ośrodku funkcjonuje całodobowy

numer telefonu interwencyjnego  453 070 376

czynny również w niedziele i święta. Dokonujemy diagnozy sytuacji kryzysowej, podejmujemy działania na rzecz wsparcia osób zgłaszających się po pomoc w przezwyciężeniu tej sytuacji. Osobom i rodzinom dotkniętym przemocą domową bądź innym zdarzeniem zagrażającym życiu lub zdrowiu zapewniamy schronienie w hostelu OIK (do 3 miesięcy).

 • Poradnictwa specjalistycznego

W naszym Ośrodku udzielamy  pomoc specjalistycznej w formie poradnictwa psychologicznego, rodzinnego, socjalnego. Za pośrednictwem Ośrodka można skorzystać również z konsultacji z prawnikiem, który udziela pomocy w siedzibie PCPR w Rzeszowie ul. Batorego 9. Wsparcie specjalistyczne świadczone jest po uprzednim umówieniu osobistym lub telefonicznym pod nr 518 736 839 w godzinach 7.00- 20.00. Pomoc z zakresu interwencji kryzysowej udzielamy całodobowo pod nr. tel. 453- 070-376.

 • Możliwości uczestnictwa w Grupie Wsparcia

Przy Ośrodku działa Grupa Wsparcia „Orchidea”, członkami grupy mogą zostać wszystkie osoby, które doznały jakiejkolwiek formy przemocy ze strony najbliższych lub są nią zagrożone oraz osoby, które znalazły się w sytuacji kryzysowej. Celem spotkań grupy wsparcia jest dzielenie się doświadczeniem w pokonywaniu trudności związanych z problemem przemocy domowej. Uczestnicy grupy pomagają sobie poprzez wzajemne wsparcie emocjonalne, budowanie wiary we własne umiejętności kierowania swoim życiem. Osoby uczestniczące w spotkaniach mają możliwość rozmowy o swoich problemach, uczuciach i emocjach, które się z nimi wiążą. Mogą poznać inne osoby dotknięte podobnymi problemami.

Spotkania prowadzi pracownik Ośrodka lub zapraszani goście.

Udział w spotkaniach Grupy Wsparcia jest całkowicie bezpłatny.

Spotkania Grupy Wsparcia „Orchidea” odbywają się raz w miesiącu w dniu uzgodnionym wcześniej z uczestniczkami, zawsze o godzinie 15:30 w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Górnie.

Szczegółowe informacje dotyczące terminów spotkań będą na bieżąco zamieszczane w Aktualnościach oraz na Facebook OIK.

 • „Strefa Dziecka”

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów, pracownicy OIK zapewniają opiekę nad dziećmi w czasie trwania spotkań Grupy Wsparcia. W ramach „Strefy Dziecka” prowadzone są zajęcia z zakresu ogólnie rozumianej profilaktyki a w szczególności skupione na przeciwdziałaniu przemocy, uzależnieniom, zarządzaniu emocjami, rozwijaniu umiejętności interpersonalnych oraz budowaniu więzi.

Wykorzystywane są strategie informacyjne i edukacyjne, dzieci zapraszane są do zabawy i uczestnictwa w różnorodnych grach, zabawach i zajęciach z elementami arteterapii co wpływa na ich ogólnych rozwój.

W ramach swojej działalności Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Górnie, oprócz zadań w zakresie interwencji kryzysowej, prowadzi szereg działań o charakterze profilaktycznym, edukacyjnym oraz promocyjnym min.:

 • Organizujemy spotkania profilaktyczno – edukacyjne

Spotkania odbywają się poza Ośrodkiem, bądź w jego siedzibie. Zapraszamy na nie osoby oraz rodziny z dziećmi doświadczające lub zagrożone przemocą domową. Na dorosłych i dzieci czekają liczne atrakcje, poczęstunek. Pracownicy prowadzą gry i zabawy o charakterze profilaktyczno – edukacyjnym integrujące dzieci oraz ich opiekunów. Zapraszani są również specjaliści z różnych dziedzin, którzy przekazują uczestnikom spotkań cenną wiedzę z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania przemocy. Dla wszystkich biorących udział w przygotowanych zabawach przygotowywane są drobne upominki.

 • Prowadzimy zajęcia profilaktyczno-edukacyjne

Zajęcia odbywają się w placówkach na terenie powiatu rzeszowskiego, które zgłaszają taką potrzebę. Są to m.in. szkoły, świetlice, Kluby Seniora itp. Tematyka zajęć dotyczy najczęściej przemocy,  jej przeciwdziałania, radzenia sobie z nią oraz jej skutkami. Poruszane są również tematy dotyczące emocji i sytuacji konfliktowych oraz nowych uzależnień, które destrukcyjnie wpływają na młodzież.

 • Opracowujemy artykuły profilaktyczno-edukacyjne

Artykuły regularnie umieszczamy na stronach gmin Powiatu Rzeszowskiego oraz w lokalnej prasie w celu zwiększenia dostępności informacji dla osób potrzebujących pomocy. Artykuły najczęściej poruszają tematykę przemocy domowej, jej skutków oraz form zapobiegania.

 

Jeśli ktoś Cię skrzywdził, zdarzył się wypadek Tobie lub Twoim bliskim, nie wiesz jak samodzielnie sobie poradzić z jakąś trudną sytuacją, byłeś świadkiem przemocy, możesz o tym porozmawiać z pracownikami OIK w Górnie!

Zadzwoń na nr tel. 518 736 839  lub na numer interwencyjny 453-070 -376 czynny całą dobę, albo przyjdź osobiście do naszego Ośrodka, który mieści się w Górnie przy ul. Rzeszowskiej 5 (pawilon 7).

Pomoc można otrzymać również drogą e-mailową
oik@powiat.rzeszow.pl

Ośrodek jest czynny codziennie, całą dobę, również w niedziele i dni świąteczne!