O nas

Kilka faktów o Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Górnie

 • Pomagamy od 2009 r., nasza działalność jest finansowana ze środków powiatu rzeszowskiego.
 • Pracujemy całodobowo we wszystkie dni roku (również w święta!).
 • Zgodnie z ideą Interwencji kryzysowej udzielamy pomocy natychmiastowo –  w każdym momencie można przyjść osobiście lub zadzwonić do Ośrodka i porozmawiać z dyżurującym pracownikiem.
 • Pomoc świadczona przez nas jest  bezpłatna.
 • Z pomocy w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Górnie mogą skorzystać osoby lub rodziny będące mieszkańcami  powiatu rzeszowskiego.
 • Oferujemy interdyscyplinarną, specjalistyczną pomoc.
 • W sytuacjach uzasadnionych zapewniamy bezpieczne schronienie.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej znajduje się w Górnie przy ul. Rzeszowskiej 5 (pawilon 7). Pracują tu pracownicy socjalni, specjalista pracy z rodziną, psycholog, opiekunowie. Specjaliści pomagają osobom, które doświadczyły krzywdzenia oraz osobom, które potrzebują wsparcia, bo wydarzyło się coś złego.

W naszym Ośrodku świadczymy pomoc w zakresie:

 • Interwencji kryzysowej

Osobom będącym w kryzysie, w tym doświadczającym przemocy, udzielamy pomocy przez całą dobę. W naszym ośrodku funkcjonuje całodobowy

numer telefonu interwencyjnego  453 070 376

,  czynny również w niedziele i święta. Dokonujemy diagnozy sytuacji kryzysowej, podejmujemy działania na rzecz wsparcia osób zgłaszających się po pomoc w przezwyciężeniu tej sytuacji. Osobom i rodzinom dotkniętym przemocą domową bądź innym zdarzeniem zagrażającym życiu lub zdrowiu zapewniamy schronienie w hostelu OIK (do 3 miesięcy).

 • Poradnictwa specjalistycznego

W naszym Ośrodku udzielamy  pomoc specjalistycznej w formie poradnictwa psychologicznego, rodzinnego, socjalnego. Za pośrednictwem Ośrodka można skorzystać również z konsultacji z prawnikiem, który udziela pomocy w siedzibie PCPR w Rzeszowie ul. Batorego 9. Wsparcie specjalistyczne świadczone jest po uprzednim umówieniu osobistym lub telefonicznym pod nr 518 736 839 w godzinach 7.00- 20.00. Pomoc z zakresu interwencji kryzysowej udzielamy całodobowo pod nr. tel. 453- 070-376.

 • Możliwości uczestnictwa w GW

Przy Ośrodku działa Grupa Wsparcia „Orchidea”, członkami grupy mogą zostać wszystkie osoby, które doznały jakiejkolwiek formy przemocy ze strony najbliższych lub są nią zagrożone oraz osoby, które znalazły się w sytuacji kryzysowej. Celem spotkań grupy wsparcia jest dzielenie się doświadczeniem w pokonywaniu trudności związanych z problemem przemocy w rodzinie. Uczestnicy grupy pomagają sobie poprzez wzajemne wsparcie emocjonalne, budowanie wiary we własne umiejętności kierowania swoim życiem. Osoby uczestniczące w spotkaniach mają możliwość rozmowy o swoich problemach, uczuciach i emocjach, które się z nimi wiążą. Mogą poznać inne osoby dotknięte podobnymi problemami.

Spotkania prowadzi pracownik Ośrodka lub zapraszani goście.

Udział w spotkaniach Grupy Wsparcia jest całkowicie bezpłatny.

Spotkania Grupy Wsparcia „Orchidea” odbywają się raz w miesiącu w dniu uzgodnionym wcześniej z uczestniczkami, zawsze o godzinie 15:30 w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Górnie.

Na spotkania uczestniczki mogą zabrać dzieci, którym  zapewniamy opiekę. Najmłodsi angażowani są do uczestnictwa w grach i zabawach integracyjnych, promujących współzawodnictwo fair play, bez stosowania przemocy.

W ramach swojej działalności Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Górnie, oprócz zadań w zakresie interwencji kryzysowej, prowadzi szereg działań o charakterze profilaktycznym, edukacyjnym oraz promocyjnym min.:

 • Organizujemy imprezy

Imprezy odbywają się poza Ośrodkiem, bądź w jego siedzibie. Zapraszamy na nie osoby oraz rodziny z dziećmi doświadczające lub zagrożone przemocą domową. Na dorosłych i dzieci czekają liczne atrakcje, poczęstunek. Pracownicy prowadzą gry i zabawy o charakterze profilaktyczno – edukacyjnym integrujące dzieci oraz ich opiekunów. Dla wszystkich biorących udział w przygotowanych zabawach przygotowywane są drobne upominki.

 • Prowadzimy zajęcia profilaktyczno-edukacyjne

Zajęcia odbywają się w szkołach na terenie powiatu rzeszowskiego, które taka potrzebę zgłaszają. Najczęściej dotyczą tematyki przemocy, w tym rówieśniczej, cyberprzemocy, zaburzeń odżywiania, radzenia sobie z emocjami oraz w sytuacjach konfliktowych.

 • Opracowujemy artykuły profilaktyczno-edukacyjne

Artykuły regularnie umieszczamy na stronach gmin Powiatu Rzeszowskiego oraz w lokalnej prasie w celu zwiększenia dostępności informacji dla osób potrzebujących pomocy. Artykuły najczęściej poruszają tematykę przemocy w rodzinie, jej skutków oraz form zapobiegania.

 

Jeśli ktoś Cię skrzywdził, zdarzył się wypadek Tobie lub twoim bliskim, nie wiesz jak samodzielnie sobie poradzić z jakąś trudną sytuacją, byłeś świadkiem przemocy, możesz o tym porozmawiać z pracownikami OIK w Górnie!

Zadzwoń na nr tel. 518 736 839  lub na numer interwencyjny 453-070 -376 czynny całą dobę, albo przyjdź osobiście do naszego Ośrodka, który mieści się w Górnie                 przy ul. Rzeszowskiej 5 (pawilon 7).

Ośrodek jest czynny codziennie, całą dobę, również w niedziele i dni świąteczne!