Ważne informacje/komunikaty

JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ? – ZAREJESTRUJ SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY !

Jeżeli jesteś osobą niepełnosprawną zamieszkującą na terenie powiatu rzeszowskiego zapoznaj się z poniższymi informacjami.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie corocznie otrzymują z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych środki na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych takich jak dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych, likwidacji barier architektonicznych, likwidacji barier w komunikowaniu się, likwidacji barier technicznych,  sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,  wyposażenia stanowiska pracy, podjęcia działalności gospodarczej, finansowania usług lub instrumentów rynku pracy (staże, prace interwencyjne, szkolenia), a także pomoc w zakresie pośrednictwa pracy i pośrednictwa zawodowego.

Znaczący wpływ na ich wysokość ma liczba osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w okresie od WRZEŚNIA do LISTOPADA danego roku kalendarzowego.

Korzyści, które przemawiają za tym, aby osoby niepełnosprawne zalegalizowały swój status w Powiatowym Urzędzie Pracy dotyczą:

  • możliwości zwiększenia ilości środków dla powiatu w ramach dofinansowań na rehabilitację społeczną i zawodową,
  • zwiększenia możliwości poprawy sytuacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

 

Rejestrując się jako osoba poszukująca pracy osoba niepełnosprawna nie traci renty socjalnej, renty z tytułu niezdolności do pracy czy zasiłku stałego.

 

REJESTRACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYH ODBYWA SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W RZESZOWIE, UL. PARTYZANTÓW 1A POKÓJ 1 LUB 9, ON-LINE NA STRONIE INTERNETOWEJ ORAZ W GMINNYCH CENTRACH PRACY