„DOBRY START” W POWIECIE RZESZOWSKIM

„DOBRY START” W POWIECIE RZESZOWSKIM

Świadczenie będzie przyznawane na wniosek, który można składać od 01.08.2018 r. do 30.11.2018 r. osobiście w siedzibie PCPR w Rzeszowie (pokój 223) lub za pośrednictwem poczty. Świadczenie przysługuje na każde dziecko  lub osobę uczącą się w szkole podstawowej, gimnazjum, szkole ponadpodstawowej, ponadgimnazjalnej do 20 roku życia lub do 24 roku życia w przypadku osoby legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności.

            Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Rzeszowie, ul. S. Batorego 9, 35-005 Rzeszów, w godzinach od 7:30 do 15:30.  p. 223

lub pod numerem telefonu 518736832.