Dziecięca Grupa Zajęciowa – Wycieczka Port Lotniczy “Rzeszów – Jasionka”

Dziecięca Grupa Zajęciowa – Wycieczka Port Lotniczy “Rzeszów – Jasionka”

W trakcie wycieczki dzieci mogły zapoznać się z historią portu, zwiedzić terminal pasażerski, zapoznać się warunkami podróżowania oraz z zasadami odprawy biletowo – bagażowej. Dodatkowo uczestnicy wycieczki przeszli kontrolę bezpieczeństwa, a także obserwowali start śmigłowca.
Ponadto grupa miała możliwość wejścia na teren Lotniskowej Służby Ratowniczo – Gaśniczej. Strażacy zapoznali dzieci ze swoimi obowiązkami oraz zaprezentowali: sprzęt, którym dysponuje Służba oraz pojazdy gaśnicze.

Serdecznie dziękujemy Zarządowi Portu Lotniczego “Rzeszów – Jasionka” za możliwość organizacji wycieczki i zwiedzenia Portu Lotniczego “Rzeszów – Jasionka” przez wychowanków pieczy zastępczej.