Informacja o planowanym spotkaniu Grupy Wsparcia ,,Orchidea"

Informacja o planowanym spotkaniu Grupy Wsparcia ,,Orchidea"

Celem spotkania jest integracja oraz budowanie pozytywnych więzi pomiędzy uczestniczkami, a także propagowanie efektywnych form spędzania czasu wolnego jak i możliwość konsultacji z pracownikami OIK.

Zapraszamy wszystkich chętnych wraz z pociechami dla których zostanie przygotowanych wiele gier i zabaw m.in. gra w piłkę, rzut kasztanami do koszyka itp.

Ponadto przypominamy, że spotkania Grupy Wsparcia „Orchidea” odbywają się raz w miesiącu w dniu uzgodnionym wcześniej z uczestnikami, zawsze o godzinie 15:30 w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Górnie.

Udział w spotkaniach Grupy Wsparcia jest całkowicie BEZPŁATNY. Osoby zainteresowane w dowolnym momencie mogą dołączyć do grupy.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych na kolejne spotkania.

W przypadku pytań prosimy o kontakt  pod numerem 518-736-839 lub w siedzibie OIK.