Dziecięca Grupa Zajęciowa

Dziecięca Grupa Zajęciowa

Logo Dziecięcej Grupy Zajęciowej w PCPR w Rzeszowie - ORPZ

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie – Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej serdecznie zaprasza do udziału w zajęciach z projekcją filmu. Zajęcia dotyczyć będą tematyki nowych technologii, Internetu pt. “Życie w sieci”.

 

Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu do dnia 26 kwietnia 2016r. pod numerem telefonu 519 – 585 – 391 lub 519 – 585 – 636.