Grupa Wsparcia „Orchidea” zaprasza na spotkanie!

Grupa Wsparcia „Orchidea” zaprasza na spotkanie!

Spotkania Grupy skierowane są do kobiet, które w swoim życiu doznały jakiejkolwiek formy przemocy oraz tych, które mają trudności w prawidłowym budowaniu swojego życia rodzinnego. W związku z tym, że Grupa ma charakter otwarty – można dołączyć do niej w każdym momencie.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Naszych uczestniczek, spotkania Grupy są prowadzone przez różnych specjalistów – w roku bieżącym do tej pory odbyły się spotkania m.in. z mediatorem, pracownikiem socjalnym, psychologiem, fryzjerem oraz kosmetyczką. Najbliższe spotkanie będzie miało jednak wyjątkowy charakter ponieważ w ramach budowania więzi pomiędzy uczestniczkami i pozytywnych wzajemnych relacji, pracownicy OIK w Górnie postanowili zorganizować spotkanie przy ognisku i wspólnym pieczeniu kiełbasek. Przy ciepłej herbacie oraz poczęstunku uczestniczki będą mogły podzielić się swoimi doświadczeniami, przeżyciami i wątpliwościami oraz miło spędzić czas z osobami, które mają podobne życiowe doświadczenia.

Serdecznie zapraszamy!