Grupa Wsparcia – zaproszenie na spotkanie lutowe

Grupa Wsparcia – zaproszenie na spotkanie lutowe

Szczególnym rodzajem grupy jest grupa wsparcia. Spotkania takiej grupy odbywają się cyklicznie. Mają na celu dostarczanie pożytecznych informacji, wymianę doświadczeń związanych z danym problemem, budowaniu relacji społecznych z osobami  o podobnych trudnościach oraz wzmacnianiu nadziei i poczucia własnej wartości. Uczestnicy grupy nie tylko dzielą się swoimi przeżyciami, ale i udzielają sobie wzajemnie wsparcia emocjonalnego, oferują zrozumienie i akceptację oraz wspólnie szukają rozwiązań dla trudnych sytuacji życiowych.

 

Przy Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Górnie działa Grupa Wsparcia “Orchidea”. Jej oferta skierowana jest do kobiet, które w swoim życiu doznały jakiejkolwiek formy przemocy ze strony najbliższych oraz tych, które potrzebują wsparcia w prawidłowym budowaniu swojego życia rodzinnego.

 

Najbliższe spotkanie odbędzie się 22 lutego o godz. 15.30 w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Górnie, ul. Rzeszowska 5, pawilon 7. Na spotkaniu grupy będzie Przedstawicielka Stowarzyszenia na Rzecz Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie TARCZA w Stalowej Woli, która podzieli się doświadczeniami z pracy.

 

Wszystkie kobiety znajdujące się w trudnych sytuacjach życiowych serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferowanej formy wsparcia.  Zapewniamy opiekę dla dzieci uczestniczek, podczas spotkania Grupy Wsparcia.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikami Ośrodka w Górnie pod numerem: 518-736-839.