„Jak pomóc dziecku w skutecznym i efektywnym uczeniu się” - spotkanie dla dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinny dom dziecka

„Jak pomóc dziecku w skutecznym i efektywnym uczeniu się” - spotkanie dla dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinny dom dziecka

            

W spotkaniu z rodzinami zastępczymi uczestniczył również Wicestarosta Rzeszowski – p. Marek Sitarz. Szkolenie dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinny dom dziecka  poprowadziła p. Ewa Zielińska – pedagog z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2 w Rzeszowie. Tematyka szkolenia obejmowała zagadnienia związane ze sposobami radzenia sobie z trudnościami dzieci w uczeniu się.

Plan szkolenia dotyczył:

  1. Celowości uczenia się.
  2. Praktycznych wskazówek – jak mogę pomóc?
  3. Stylów uczenia się.
  4. Motywacji do nauki.
  5. Pochwał i wsparcia – jak to robić?

Szkolenie było prowadzone w formie mini wykładów, prezentacji multimedialnej, indywidualnych przypadków i dyskusji.