POWIATOWY PROGRAM KOREKCYJNO-EDUKACYJNY DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE W POWIECIE RZESZOWSKIM

POWIATOWY PROGRAM  KOREKCYJNO-EDUKACYJNY DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE W POWIECIE RZESZOWSKIM

Logo pcpr                                         Logo powiatu

Adresatami Programu  są  osoby skazane za czyny związane ze stosowaniem przemocy domowej, które otrzymały karę pozbawienia wolności z okresem zawieszenia na okres próby, osoby stosujące przemoc domową w trakcie trwania procedury Niebieskiej Karty, osoby kierowane przez instytucje i organizacje oraz wszystkie, które chciałyby pracować nad swoimi emocjami i konstruktywnymi relacjami z ludźmi, ze swoimi bliskimi.

Pierwsze spotkanie w  związku z rozpoczęciem realizacji Powiatowego Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie odbędzie się  

9 marca  (piątek)  o godzinie 15.45  w budynku PCPR  I piętro  pokój  208  przy ulicy Batorego 9.

Zapraszamy zainteresowane osoby do udziału. Nabór jeszcze trwa

Kontakt i więcej informacji pod numerem telefonu: 519 585 761.