Kolejna edycja Powiatowego programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie w powiecie rzeszowskim

               

Program korekcyjno-edukacyjny stanowi integralny element kompleksowych działań realizowanych w oparciu o Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w zakresie przeciwdziałania przemocy. Celem Programu jest zmiana zachowań i postaw osób stosujących przemoc w rodzinie, a w rezultacie powstrzymanie sprawców i zakończenie przemocy, a także zwiększenie ich zdolności do samokontroli zachowań agresywnych i konstruktywnego współżycia w rodzinie.

Adresatami Programu są osoby skazane za czyny związane ze stosowaniem przemocy domowej, które otrzymały karę pozbawienia wolności z okresem zawieszenia na okres próby, osoby stosujące przemoc domową w trakcie trwania procedury Niebieskiej Karty, osoby kierowane przez instytucje i organizacje, oraz wszystkie, które chciałyby pracować nad swoimi emocjami i konstruktywnymi relacjami z ludźmi.

II edycja Programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych w 2018 roku  dla osób stosujących przemoc w rodzinie w przypadku pozyskania odpowiedniej liczby uczestników realizowana będzie w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie przy ul. Batorego 9.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w kolejnej edycji programu proszone są o wypełnienie oświadczeń wg załączonego wzoru i dostarczenie ich do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie przy ul. Batorego 9, 35-005 Rzeszów.

UDZIAŁ W PROGRAMIE JEST BEZPŁATNY, DAJE MOŻLIWOŚĆ SKORZYSTANIA
Z INDYWIDUALNYCH SPOTKAŃ ORAZ GRUPOWYCH ZAJĘĆ KOREKCYJNO-EDUKACYJNYCH

 

Zapraszamy zainteresowane osoby do udziału.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 17-85-94-823 wew. 4 lub 519-585-761.