Komunikat w sprawie organizacji bezpośredniej obsługi klientów w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie

Komunikat w sprawie organizacji bezpośredniej obsługi klientów w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie

 

 1. Bezpośrednia obsługa klientów w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie jest prowadzona w pełnym zakresie przy stanowiskach obsługi w wyznaczonych pokojach i miejscach.
 2. Przy jednym stanowisku obsługi może przebywać w tym samym czasie jeden klient,
  z wyłączeniem osób z realizujących zadania w zakresie obsługi klientów, nie dotyczy to:
 1. dziecka do ukończenia 13-go roku życia;
 2. osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osoby, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
 3. c) osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w urzędzie;
 4. osoby wymagającej pomocy tłumacza;

 

 1. Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie mają obowiązek zasłaniania ust i nosa w czasie obsługi klientów.
 2. Klienci po wejściu do urzędu mają obowiązek zakrywania ust i nosa,
 3. Zaleca się klientom dezynfekcję rąk płynem do dezynfekcji.
   
 4. Osoby oczekujące korzystają z wyznaczonych w korytarzu lub poczekalni oraz mają obowiązek zachować odstęp min. 2 m.
 5. Załatwianie spraw urzędowych następować będzie również w następujących formach:
 1. pisemnej – za pośrednictwem poczty tradycyjnej,
 2. elektronicznej – za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, tj. e-Puap,
 3. telefonicznej i e-mailowej – jeśli procedury załatwiania spraw nie przewidują dopełnienia określonych formalności.

 

 • Wnioski i inne pisma mogą być składane bezpośrednio w Kancelarii lub do skrzynki znajdującej się w holu budynku.
 • Celem ułatwienia korzystania z usług naszej instytucji podajemy dane teleadresowe:

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie

pcpr@powiat.rzeszow.pl

 

tel. 17 859-48-23

Zespół telefon Adres poczty elektronicznej
Kancelaria

17/859-48-23 w. 1      

519-585-857

pcpr@powiat.rzeszow.pl

Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej

– organizator pieczy

519-585-391          

519-585-757

malgorzata.gorak@powiat.rzeszow.pl
Zespół ds. świadczeń pieczy zastępczej

519-586-129                         

518-736-832                                       

malgorzata.ruman@powiat.rzeszow.pl
Zespół ds. rehabilitacji społecznej i zawodowej 519-585-427 jacek.gorak@powiat.rzeszow.pl
Zespół ds. pomocy społecznej 519-585-761 bogumila.matula@powiat.rzeszow.pl

Powiatowy Zespół ds. Orzekania

o Niepełnosprawności

519-586-021      

519-586-107

agnieszka.capińska@powiat.rzeszow.pl
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Górnie 518-736-839 oik@powiat.rzeszow.pl