KOŃ - wszechstronny rehabilitant ciała i ducha. Edycja III - BEZPŁATNE ZAJĘCIA HIPOTERAPII

KOŃ - wszechstronny rehabilitant ciała i ducha. Edycja III - BEZPŁATNE ZAJĘCIA HIPOTERAPII

Celem głównym projektu jest rozwijanie, nabywanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych jak również zwiększeniu integracji społecznej, wzrostu zainteresowania społecznego problemem niepełnosprawności i niwelowanie skutków negatywnych przekonań na ich temat funkcjonujących w  społeczności.

Szczegółowe informacje na temat projektu, rekrutacji itp. znajdują się na stronie www.ukjpromyk.pl w zakładce „Projekty”.