Spotkanie z przedstawicielami jednostek pomocy społecznej z terenu Powiatu Rzeszowskiego i instytucjonalnej pieczy zastępczej

Spotkanie z przedstawicielami jednostek pomocy społecznej z terenu Powiatu Rzeszowskiego i instytucjonalnej pieczy zastępczej

Podczas spotkania zaprezentowano:

  • funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Górnie, realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, analizę zjawiska przemocy w powiecie rzeszowski,
  • działalność Dziennego domu Senior-Wigor” w Budach Głogowskich,
  • działalność Katolickiej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Łące,
  • informacje o funkcjonowaniu domów pomocy społecznej i środowiskowym domu samopomocy, poradnictwie specjalistycznym,
  • bieżącą problematykę z zakresu działalności Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, dofinansowań dla osób niepełnosprawnych ze środków PFRON,
  • system rozwoju pieczy zastępczej, plany i kierunki działań.

W ramach spotkania zwiedzono nowe pawilony Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Górnie oraz Domu Pomocy Społecznej w Górnie.

Spotkanie było również okazją do dyskusji o problemach jednostek jak również do wymiany doświadczeń o realizowanych zadaniach między uczestnikami.