Obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w Powiecie Rzeszowskim „W rodzinie siła – Rodzinny Piknik Integracyjny”

Obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego  w Powiecie Rzeszowskim  „W rodzinie siła – Rodzinny Piknik Integracyjny”

Uczestnikami były rodziny zastępcze, wychowankowie tych rodzin oraz dzieci biologiczne rodziców zastępczych, ogółem ok. 100 osób. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele Zarządu Powiatu Rzeszowskiego w osobach p. Marka Sitarza Wicestarosty oraz p. Tadeusza Pachorka Członka Zarządu oraz przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji.

Dla rodziców zastępczych zaplanowano szkolenie na temat „Zakres odpowiedzialności prawnej nieletnich oraz zagrożenia cyberprzemocą”. Natomiast najmłodsi mogli uczestniczyć w zabawie edukacyjnej z wykorzystaniem autochodzików. Szkolenie i zabawa edukacyjna  przeprowadzone były przez policjantów z Miejskiej Komendy Policji w Rzeszowie. Uczestnicy pikniku skorzystali z wielu atrakcji i animacji dla dzieci i dorosłych m.in. gier i zabaw rodzinnych, konkursów, pokazów baniek mydlanych, modelowania balonów oraz pokaz chodzenia na szczudłach. Dla wszystkich uczestników rodzinnego pikniku zaplanowano również ciepły posiłek z grila, napoje oraz słodkości. Za udział w konkursach, zabawach i grach dzieci i dorośli otrzymały od organizatorów liczne nagrody oraz upominki.

Dzień ten był jednocześnie okazją do uhonorowania codziennej pracy i ofiarności wszystkich rodziców zastępczych.  Rodzinom zastępczym serdeczne życzenia oraz podziękowania za ofiarowaną dzieciom miłość, troskę i codzienne wychowanie, składał Wicestarosta p. Marek Sitarz wraz z Dyrektor PCPR – p. Agnieszką Gabrowską i wręczał wszystkim rodzicom zastępczym pisemne podziękowania.

W trakcie trwających kilka godzin spotkań pracownicy PCPR w Rzeszowie dyżurowali w zorganizowanym dla potrzeb wszystkich zainteresowanych osób Punkcie Informacyjnym.  

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego obchodzony co rocznie w powiecie rzeszowskim ma na celu propagowanie rodzicielstwa zastępczego, integracje rodzin zastępczych jak i zwrócenie uwagi społeczeństwa na problematykę pieczy zastępczej.