„Od przedszkola do seniora- projekt łączący pokolenia”

„Od przedszkola do seniora- projekt łączący pokolenia”

Pierwsze spotkanie odbyło się z policjantem z Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie. Został poruszony temat bezpieczeństwa osób starszych oraz przedstawione informacje o przemocy w rodzinie i przemocy wobec osób starszych. Przekazano praktyczne wskazówki, omówiono Procedurę Niebieskiej Karty oraz zadania poszczególnych służb i policji. Ponadto została przybliżona problematyka w zakresie oszustw metodą „na wnuczka”, cyberprzemocy oraz innych niebezpieczeństw.

Podczas drugiego spotkania z pracownikiem socjalnym uczestnicy mieli okazję dowiedzieć się o formach pomocy dostępnych dla osób w podeszłym wieku, uzyskać praktyczne wskazówki jak skorzystać z pomocy finansowej, rzeczowej, socjalnej czy specjalistycznych usług opiekuńczych przez osoby starsze, samotne lub te którym rodzina nie jest w stanie takiej pomocy zapewnić. Dodatkowo pracownik socjalny przedstawił dokumentację potrzebną do uzyskania pomocy oraz odpowiedział na wszystkie związane z tym pytania.