Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"

Infolinia

801 120 002

Telefon czynny jest od poniedziałku do soboty w godz. 8.00 – 22.00, w niedzielę i święta w godz. 8.00 – 16.00.

W środy w godz. 18.00 – 22.00 dyżurują prawnicy, w pozostałe dni – konsultanci ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Podczas rozmowy telefonicznej można uzyskać:

  • wsparcie psychologiczne,
  • informacje o prawnych i proceduralnych możliwościach zatrzymania przemocy w rodzinie,
  • pomoc w postaci interwencji podjętej przez Pogotowie “Niebieska Linia” na rzecz osób krzywdzonych (także w przypadku gdy osoba skazana za stosowanie przemocy nadal znęca się nad rodzinąi/lub nie przestrzega postanowień sądu).

Konsultując się z inforlinią można zachować anonimowość – nie trzeba się przedstawiać, ani podawać miejsca zamieszkania.

Kontakt e-mail: niebieskalinia@niebieskalinia.info

Strona internetowa: www.niebieskalinia.info

Telefoniczna poradnia prawna

22 666 28 50

Dyżury prawne odbywają się w poniedziałki i wtorki w godz. 17.00 – 21.00

Plakat Ogólnoplskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia